27 Ocak 2014 Pazartesi

DP'DE KONGRE ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER...

DEMOKRAT PARTİ’DE KONGRE ÖNCESİNDE BİLİNMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR…
                                                                    Ahmet YALVAÇ
Demokrat Parti Genel Merkez Yönetimi,2 Şubat 2014 Pazar günü kongre yapılmasına karar verdi.
            Kongre yeri; Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu Balgat/Ankara
            Detaylara girmeden önce, çok önemli olduğu için, hemen söylemek istiyorum Genel Başkan Gültekin UYSAL ile partinin yararına ve iyi niyetle yapılan bazı görüşmelerde, Genel Başkan’ın, kendisine yapılan makul tekliflere ve işbirliğine yanaşmak istemediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla yapılacak bu kongrenin sadece bir formaliteyi yerine getirmek için yapılmak istendiği sonucunu çıkarabiliriz
            Bu hususu şöyle izah etmek de mümkün
Bazı gazeteler yazdı ve bazı televizyon kanalları da söyledi, bu itibarla çoğu Demokrat Partili de duymuş olmalı; Demokrat Parti Yönetimi, sözde parasal sorunu çözmek ve yerel seçimde olumlu neticeler alabilmek için, Parti’nin Genel Merkez binası ile arsasının satılması için gazetelere ilan vermişti
Bu satış ilanını duyduktan sonra, bir rapor dilekçe hazırlayıp, Genel Başkanlık makamına vermiş, satış işleminin durdurulması, kongre tarihinin hemen belirlenmesi için talepte bulunmuş ve cevap verilmesi konusunda 7 gün süre tanımıştım
Ne var ki bu süre içerisinde dilekçeye bir cevap verilmediği gibi arayan kimse de olmadı
Bunun üzerine İHTARNAME mahiyetinde bir dilekçe daha verdim,7 günlük bir süre daha tanıdım Bu süre içinde de gereği yapılmaz ise, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ifade ettim.Ve bilgi için,bu ihtarnamenin bir kopyasının Yargıtay-Cumhuriyet Başsavcılığı ile,İçişleri Bakanlığı-Siyasi Partiler Masası’na vereceğimi de ifade etmiştim
Bu itibarla İHTARNEME dilekçesinin bir kopyaları bu gün adı geçen yerlerde bulunmaktadır.
Bu rapor dilekçeler daha sorma, Parlâmento Muhabirleri tarafından haber yapılmış, ayrıca ben de mail, ya da faks ile çoğu partiliyi haberdar etmiştim
Sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ile, Kültür Bakanlığı, söz konusu bina ile arsasının Turgut ÖZAL vakfına ait olduğunu belirterek, satış işleminin durdurulmasına karar veriyor.Ve plan bu şekilde bozulmuş oldu
Bu durumda sadece bir açık kapı kaldığı anlaşılıyor. Bu da şu:
Genel Merkez binası ile Dışişleri Bakanlığı arasında kalan arsa, o zaman Genel Başkan olan Sayın Namık Kemal Zeybek Heyeti tarafından partinin Hazine’ye olan borçlarını ödemek maksadı ile Çaycı Doğuş Holding’e kat karşılığı ihale edilmiş, acil para ihtiyacını karşılamak amacı ile de,% 50 lik hissenin, % 12 si yine Çaycı Doğuş’a satılarak, nakit alınmıştı.
Ne var ki Gültekin UYSAL Yönetimi, yürüyen inşaatı durduruyor ve Doğuş durumu mahkemeye intikal ettiriyor.
Eğer inşaat devam ettirilmiş olsaydı, Mayıs 2013’de tamamlanacağı söyleniyordu
Böyle bir durumda, Demokrat Parti’nin payına düşen katlardan dolayı, parasal bir sıkıntısının da kalmayacağı ifade ediliyordu
Rapor dilekçede bu gibi hususlara da değinmiştim
Böyle bir durumun niye yaratıldığı, partinin bitme noktasına nasıl getirildiği ayrıca araştırılmalıdır.
Neticede tek açık kapı olarak, yarım kalan inşaat arsasının ancak eski müteahhit Çaycı Doğuş’a geri verilebileceği durumu söz konusu olabiliyor.
Neticede, şu anda satış işleminin bir şekilde yapılamadığı anlaşılıyor.
Yeni kongre öncesinde, bu ortama nasıl gelindiği, devam etmekte olan inşaatın hangi gerekçeler ile Çaycı Doğuş’tan geri alındığı, böyle bir iş ile,partinin parasal kaybının ne kadar olduğu  gibi hususlarda,Parti Yönetimi gerekli açıklamaları yapmalı,soruları cevaplandırmalıdır.
Bu husus aydınlığa kavuşmadan Gültekin UYSAL Yönetimi aklanmamalıdır
Diğer bir önemli konu da şu:
Bu güne kadar ki yakınmalardan ve parti mallarının satılması ya da satılmak istenmesinden anlaşılan husus; partinin siyasal faaliyetlerini yürütebilmek için ,paraya ihtiyacı olduğudur.
Ayrıca önümüzdeki milletvekili seçimlerine hazırlanabilmek ve partinin ufkunu açabilmek için, ihtiyaç duyulan paranın temin edilmesi de lazım
Bu itibarla kongrede, partiye gelir temin etmek açısından, yardım kampanyasının başlatılması karar altına alınmalıdır
Para toplanmasına kongre esnasında makbuz karşılığı, ya da kredi kartı üzerinden de başlanabilir
Bu noktada bankalar ile de görüşüp, hazırlık çalışması yapmak lazım
Ancak toplanan paraların doğrudan Genel Merkez Yönetimi’ne teslim edilmesi de düşünülemez
            Harcama yetkisi, kurulacak bir komisyon aracılığı ile yapılmalıdır.
Ödemelere en acil olanlardan başlanılmalı, duruma göre pazarlık da yapılmalıdır
            Yardım kampanyasına sıradan partililerin yanında; Merkez Sağ Hükümetler döneminde milletvekilliği, bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış kişiler ile parti sayesinde genel müdürlük, daire başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş kişiler de özellikle katılmalıdır.
İhtiyaç duyulan paranın bu şekilde temin edilmesi mümkün; Ancak bu yardımı yapanlar ile yapacak olanlar, yönetim kadrolarında öncelikle bir umut,bir ışık, bir heyecan görmek ister.
Bu itibarla, öncelikle böyle bir kadronun olması, ya da oluşturulması lazım
ÖZET VE SONUÇ
Ben mevcut yönetim hakkında şu kanaatimi burada tekrar belirtmek istiyorum
Buraya kadar çeşitli vesileler ile anlattığım, vurguladığım üzere, Sayın Gültekin UYSAL Yönetimi, gösterdiği performans ve ortaya koyduğu yönetim şekli ile sınıfta kalmıştır
Bu hususu gördüğüm, yaşadığım şu örnekler ile de anlatmak mümkün.
Ben ihtiyaç duyulan paranın bir yardım kampanyası ile de temin edilebileceğini, Genel Merkez Yönetimi’ne yazdığım rapor dilekçede de değinmiştim ve ısrarla sormuştum;peki kaç paraya ihtiyacınız var!?...
Bu rapor dilekçe ve sonrasında verilen diğer yazılar, basında da yer aldıktan ve aradan birazda zaman geçtikten sonra, birkaç defa Genel Merkez’e gittim Bu gibi konularda bana bilgi verebilecek yöneticileri aradım; bana birileri sorunun ne olduğunu anlatsın dedim. Ama ortada cevap verebilecek, muhatap alınabilecek kimse yok
Yılbaşı’ndan bir gün önce idi, Genel Sekreter’i sordum ve kendisi ile, bu gibi konularda konuşmak istediğimi söyledim. Sekreter hanım, şu an burada yok, akşama Ankara dışına çıkacak dedi. Bende aynen şöyle söyledim:
Sayın Genel Sekretere geldiğimi söyleyin, durum acilmiş deyin. Sorunun ne olduğunu, kaç paraya ihtiyaç olunduğunu öğrenmek istediğimi, beni telefonla da arayabileceğini tembih ettim.
Bundan sonrasında da, kaç defa Genel Merkez’e gittim ise de, maalesef yerinde yok
Şimdi soruyorum; böyle bir yönetime kim inanır,kim para verir?...Şimdi çok önemli bir konuya daha işaret etmek istiyorum
Verdiğim bu örnekler ve karşılaştığım manzaradan sonra, Gültekjin UYSAL Yönetimi’nin asıl amacının partiye gelir temin edip, parasal sorunları halletmek olmadığını söyleyebiliriz
Şimdi bu konuda da, sizlere bazı ipuçlarını vermek istiyorum.
Ben Demokrar Parti Ankara Etimesgut İlçe Başkanlığı’nda aynı zamanda, Yönetim Kurulu üyesiyim. 23 Ocak 2014 Perşembe günü İlçe’de, Ankara İl Teşkilatı’ndan da gelenlerin katılımı ile, bir toplantı vardı.Toplantıda mevcut sorunların tartışılması ile beraber,Etimesgut Belediye Başkan Adayı’da tanıtılmıştı.Toplantının asıl amacının,bu olduğu da söylenebilir.
Konuşmalar esnasında Ankara İl Başkanı, yazılı ve görsel basının Demokrat Parti’ye gerekli ilgiyi göstermediğinden hareketle, özellikle bir televizyon kanalı için şöyle bir laf etti.Gerek görmediğim içi, bu büyük kanalın isminin ne olduğunu da,sormadım
İl Başkanı Sayın Bahadır ULUSOY özetle dedi ki,;bu büyük televizyon kanalı önce 10 Bin istedi. Sonrasında bu rakamı 20-30-40…80 Bin TL’ye yükselttiklerini ama her nedense, programın bir türlü gerçekleşmediğini söyledi Nihayetinde bu rakamı 250 Bin TL’ye yükseltmişler. Bu son rakamı da kabul etmişler
Ama söz konusu televizyonun yetkilileri tekrar arayıp, bu defasında da demişler ki;kusura bakmayın sizleri televizyona çıkartamıyoruz!...
Burada televizyona çıkacak olan kişinin Sayın Bahadır ULUSOY değil; Genel Başkan Sayın Gültekin UYSAL olduğunu belirtmiş olalım
Tabi ki bu konuda Sayın Bahadır ULUSOY’a bir suçlama isnat etmek, elbette mümkün değil.Sayın Bahadır ULUSOY,böyle bir gerçeği ortaya koymak açısından,samimi duygular ile,bir itirafta bulunmak istemiştir.Ben böyle düşünüyorum.
Ama Sayın ULUSOY samimi duygularla yaptığı bu itirafla, farkında olmadan biz Demokrat Partililer için de,açıklığa kavuşturulması gereken, çok önemli başka bir hususun,ipuçlarını vermiş oldu.
            Şimdi bu konu hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum
Buradan çıkan sonuç şu:
Eğer söz konusu televizyon kanalı, Sayın UYSAL’ı programa çıkarmayı kabul etseymiş, demek ki talep edilen 250 Bin TL’yi ödeyeceklermiş
250 Bin TL büyük bir para Bu para ile çoğu yerde 2 apartman dairesi satın alınabilir
Ve bu kadar büyük bir para, belki 1-1.5 saatlik bir televizyon programı için verilmez.
Eğer para Demokrat Parti’nin değil de; kendisinin olsa değil,250 Bin TL, belki 5000 Bin TL’yi bile vermek istemez.
            Güvendiğim bir kaynaktan çok önemli başka bir duyum aldım
            Deniliyor ki 6 ay kadar önce POSTA Gazetesine tam sayfa bir ilan verilmiş; Sayın Gültekin UYSAL’ın kocaman bir resmi ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin UYSAL yazısı yazılı.
Peki kaç para ödenmiş dersiniz: 400 Bin TL
Tabi ki, bu husus bir iddia… Ve bu iddia gerçekten doğru ise, kanıtlarını ortaya koymak lazım
Ama işin en kestirme yolu; Demokrat Parti Yönetimi, televizyon kanallarına ve gazetelere verilen ilanlar için, kaç para ödendiğini liste halinde ortaya koymalıdır.
Ama bu masraflar muhtemelen tam olarak resmi kayıtlara geçirilmemiş de olabilir. Dikkat çekmemesi için, bazıları düşük gösterilebilir, bazıları da başka adlar altında, başka kalemlere kaydırılmış olabilir.
Bu gibi hususlara kitabına uydurma da denilebilir
İşin doğrusunu anlayabilmek için, Demokrat Parti bütçesinin, kongre öncesinde kurulacak bir komisyon tarafından incelenmesi gerekir
Bu gibi harcamalarda asıl yanlış olan husus şu:
Ben arada bir Genel Merkez’e de uğruyorum. 2013’’de bir defasında, çaycı bile,2-3 aydan beri maaş alamıyor diyorlardı. Benzer hususun diğer personel içinde söz konusu olduğu söyleniyordu
Eğer mevcut durum bu ise,eldeki paraları başka alanlarda çarçur etmenin anlamı ne!?...
Böylesine şaibeli konular varken,Yönetim kongrede,kaldır parmak, indir parmakla aklanamaz ve aklanmamalıdır da!...
Yani Yönetim’in bütün faaliyetleri, kongre öncesinde, kurulacak bir komisyon tarafından mutlaka denetlenmelidir.
            Televizyon kanalları ile, gazete ilanı için ödenen paralar konusunda, başka bir yanlışlık da şurada:
        Burada televizyon kanalları ile, gazetelere ödenen muhtemelen büyük paralar konusundaki yanlışlık şurada:
Eğer siz; diğer siyasilerin söylediklerinden farklı ve ilginç şeyler söyleyip, gündem yaratırsanız; o zaman para ödemenize gerek yok Böyle bir durumda, televizyon kanalları ile, gazeteciler, sizin peşinizde koşarlar
Unutmamalı ki, taşıma su ile, değirmen dönmez!
Eğer bilginiz,tecrübeniz ve söylemleriniz ile gündem yaratamıyorsanız,televizyon ve gazetelere büyük paralar ödeseniz bile,arzu ettiğiniz sonucu da,maalesef yine elde edemezsiniz!...
Basın konusunda, doğrudan içinde olduğum bir konudan sizlere örnek vermek istiyorum
Bu hususu, Genel Merkez’e verdiğim söz konusu rapor dilekçede de söyledim. Durum şu:
Ben Anayurt Gazetesi’nde bir köşe yazarıyım ve Türkiye’de en çok okunan yazarlardan biriyim.
Anayurt’da benden başka Merkez Sağ kökenli 5-6 yazar daha var. Üstelik gazetenin sahibi de, Merkez Sağ kökenli
Sayın UYSAL, bizlerden yararlanmasını bile beceremedi. Detay bilgileri rapor dilekçede okuyabilirsiniz.
Soru şu:
Önündeki imkanlardan;partili yazarlardan,para bile söz konusu olmadığı halde,yararlanmasını bilmiyorsa, ya da yararlanamıyorsa,başka gazeteleri basın bizimle ilgilenmiyor diye suçlamanın, ya da yakınmanın anlamı ne!?...hele bu ortamda Hükümet’in baskısı da söz konusu olunca,başka yazarlardan ve gazetelerden nasıl yararlanacak?
Eğer bu şartlar altında,yakındığı yazılı basından yararlanmak isterse,o zaman da,astronomik paralar ödemek zorunda kalır.Durum maalesef bu!...
23 Ocak 2014 günü Demokrat Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı’nda toplantı bittikten sonra, bazı konularda bilgi almak umudu ile, Genel Merkez’e gittim
Bilgi alabileceğim muhtemel kişiler yok gibi idi. Genel Sekreter de yoktu. Zaten 2013’ün son gününden beri, not da bırakmama rağmen, maalesef görüşme imkânım olmadı. Ve aradan geçen zamana rağmen, beni telefonla bile aramadı
Nihayetinde belki yerindedir diye, Mali İşler Başkanı’nın kapısını tıklatarak içeri girdim. Zira sekreter de yoktu
Mali İşler Başkanı masada oturuyordu ve bilgisayarla uğraşıyordu. İçeri girdikten sonra, kısa bir giriş yapıp, asıl konuya girdim
Sorduğum konularla ilgili olarak bana Genel Sekreteri işaret etti ama, ben onunla irtibat kuramadığımı söyledim ve işi parasal konulara ve bu arada, bina ve arsa satışı konularına getirdim
Bu gibi konularda da bana Genel Sekreteri adres gösterdi ama ısrarım karşısında kısa da olsa bazı cevaplar alabildim. Şimdi sizlere bu gibi konularda kısaca bilgi vermek istiyorum
Mali İşler Başkanı, parasal konularda da açıklama yapma yetkisinin Genel Sekreterde olduğunu söylüyordu
Ama ben Demokrat Parti’nin ihtiyacı olan paranın, partinin taşınmazlarını satmadan da, temin edilebileceğini vurguladıktan sonra, şu soruyu yönelttim:
Genel Merkez binası ile, arsasını sattınız mı, satmadınız mı, sattı iseniz ne kadara sattınız?
Arsanın satıldığını söyledi ama kime satıldığını, kaça satıldığını söylemedi
Şimdi bu konuda sorulması gereken soru şu:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ve Kültür Bakanlığı’nın, söz konusu taşınmazların Turgut Özal vakfına ait olduğu gerekçesi ile satışının yapılamayacağına hükmetmişti
İşin olabilecek tek yanı, inşaatı durdurulan yan taraftaki arsa üzerinde tasarruf yapılabileceği hususu idi
Ama Çaycı Doğuş  Holding,bu arsa üzerinde inşaat yaparken,iş durdurulup elinden alınmıştı ve mahkemenin henüz sonuçlanmadığı da anlaşılıyor.
Peki mevcut durum bu iken,inşaat firması ile,alacak-verecek konusu henüz kesinleşmemiş iken,arsanın başkasına satılmış olması ne anlama geliyor?...
Peki bu konu da Mali İşler Başkanı, neden kime kaç paraya ve nasıl satış yapıldı gibi konularda, bilgi vermekten neden kaçınıyor?...Gizlilik bunun neresinde?...
Ama bu işi takip eden partili arkadaşlar ve güvenilir kaynaklar, satışın yapılamadığı, Demokrat Parti’nin kasasına bir para girişi olmadığı yönünde bilgi veriyorlar
Hatta şöyle bir söylenti de var:
Satış ilanı öncesinde, satış için birilerine söz verildiği, hatta bir miktar parada alındığ yönünde bilgiler ortada dolaşıyor
Bu itibarla satış işlemi bir şekilde engellenince, Genel Merkez Yönetimi’nin çok zor durumda kaldığı söyleniyor.
Yetkililerin bilgi vermek istememeleri ile, bazı konuları bir sırmış gibi saklıyor olmalarının nedeni bu da, olabilir.
Ama şu hususu özellikle vurgulamak isterim:
Kimsenin ağzı çuval değil ki büzesin!...
Bu gibi söylentileri, ya da tartışmalı konuları sona erdirmenin yegane yolu; Genel Merkez Yönetimi’nin şeffaf olması, Demokrat Partililere tatmin edici bilgiler vermesi dir.
Bu itibarla, oluşturulacak bir komisyona, Sayın Gültekin UYSAL Yönetimi ilgili dosyaları teslim etmeli,ilave soruları da,cevaplandırmalıdır.
Parti’nin başka yerlerdeki gayrimenkul satışları ile de ilgili olarak, aydınlığa kavuşturulması gereken önemli sorular var.
Bu gibi konularda da, Mali İşler Başkanı’na bazı sorular yönelttim, bilgi almaya çalıştım
5-6 Ay kadar önce Ankara Keçiören İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu daire ile, Denizli İl Teşkilatı binası da satılmış.Burada özellikle Denizli’deki İl Teşkilatı binasının satışı konusunda,özellikle bir şeyler söylemek istiyorum
Söylenildiğine göre; Denizli İl binası 1,5 Milyon TL’ye satılmış. Bunun gerçek değerinin 9 Milyon TL olduğu söyleniyor. Bu rakamın doğru olabileceğini şu örnekten de anlamak mümkün:
Deniliyor ki adı geçen taşınmaz satıldıktan 2-3 ay kadar sonra, bu taşınmazı alan kişi başkasına 6 Milyon TL’ye satmış!
Peki bu ne anlama geliyor?...
Bu konuda çok önemli bir iddia daha var.
Deniliyor ki Denizli İl Teşkilatı binasını satın alan kişi; Gültekin UYSAL’ın çok yakını imiş ,ya da,tanıdık biri imiş diyelim…
Bu konunun da araştırılması lazım!...
Şimdi asıl sorulması gereken husus şu:
Siz Genel Başkan seçilirken,partinin taşınmazlarını satarak,ihtiyaç duyulan parayı, bu şekilde temin ederek,işleri yürüteceğiniz konusunda,böyle mi bir yetki aldınız ki,elde ne varsa,her şeyi satmak istiyorsunuz?.
Size Genel Başkan olun diye kimse yalvarmadı; siz çeşitli vaadlerde bulunarak ve büyük bir çaba sarf ederek, Genel Başkan seçildiniz!...
Size 3 Aralık 2013 tarihinde verdiğim rapor dilekçede; acil olarak kaç paraya ihtiyacınız var diye ısrarla sordum!...
Sorunları bizlere açık yüreklilikle anlatın dedim;Genel Merkez’de acilen bir bilgilendirme toplantısı tertipleyin dedim!...
Acilen kongre tarihini belirleyin;eğer bu işi yürütemeyeceğiniz kanaatinde iseniz,kongrede arkadaşlar, ben bu işi yürütemiyorum deyip,istifa edin dedim!...
Aradan 2 aya yakın bir zaman geçti!...
Geçen bu zaman içerisinde,Genel Merkez binası ile,arsasının satılması konusundaki girişimlerinizi durdurmadınız!...
İyi niyetle yazılmış rapor dilekçeye bir cevap bile vermediniz’…
Partili arkadaşları bilgilendirme gereğini ve nezaketini göstermediniz’!...
Kongre tarihini 2 Şubat 2014 olarak belirlemek suretiyle,yerel seçimler öncesinde;Demokrat Parti’yi zaman açısından çok zora soktunuz!...
Gerçek amacınız ne!...
Bu itibarla, kongrede yeniden aday olmayın ve bu işi bırakın’…
Eğer gelecek adına Meclis’de bir beklentiniz var ise,önünüzde daha zaman var!...
Eğer bir şekilde,Demokrat Parti Meclise girerse,ya da,bir iktidar olma şansı ortaya çıkarsa,sizin içinde bir imkan ortaya çıkabilir!...
Bu itibarla yanlışta ısrar etmeyin,bir kadro içinde de yer alabilirsiniz!...
Demokrat Parti’nin önünü tıkamayın!...
Ama şunu da unutmayın:
Yanlış uygulamalarınızdan dolayı,Demokrat  Partiyi maddi ve manevi zarara uğratmanız dolayısı ile,hesap verme durumunda kalabileceğinizi unutmamanızı öneririm!...
GÜLTEKİN UYSAL YÖNETİMİ’NİN YEREL SEÇİM ÖNCESİNDE YAPTIĞI ÇOK ÖNEMLİ BAZI HATALAR
Ben çok yakında biliyorum. Bazı arkadaşlar,yerel seçimlerde bir rüzgar yaratmak amacı ile,şu anda CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mansur YAVAŞ ile irtibat halinde idiler.Ve aslında Sayın Mansur YAVAŞ fikir olarak Demokrat Partiye daha yakındı.
Kuvvetle muhtemeldir ki Demokrat Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olabilirdi
Gelişmelerin bu yönde olduğu anlaşılıyordu.
Başka büyükşehirler konusunda da, bahse konu arkadaşlar,halkın favorisi başka şahsiyetler ile de, Demokrat Parti’den aday gösterilmek konusunda görüşmeler yapıldığını söylüyorlardı.
Bu gibi konularda da,hayli mesafe alınmış iken,Gültekin UYSAL Yönetimi’nin işi,hafife aldığı,kendi payına düşenleri yapmadığı,ya da yapmak istemediği hususunda,bilgiler mevcut.
Bu itibarla da, Gültekin UYSAL, kongrede yeniden aday olmamalıdır.
Eğer Gültekin UYSAL Yönetiminin bütün beceriksizliklerine rağmen, şu anda, daha önce seçildikleri başka siyasi partilerin kadrolarından belediye başkanı olanlardan bazıları,istifa edip Demokrat Parti’ye geçiyorlarsa,böyle bir husus,UYSAL Yönetimi’ne,bir başarı olarak kaydedilemez
Zira böyle bir hususun; geçmişinden dolayı Demokrat Parti’ye ilgi duyan vatansever bazı vatandaşlarımızın, siyaseten gidecek başka yerleri olmadığını görmüş olmalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Halkımızın Demokrat Parti’den  beklentisi büyük.
Eğer kongrede bilgili, tecrübeli ve de inançlı bir yönetim kadrosu iş başına gelirse; Demokrat Parti Halkımız için, yeniden bir umut kaynağı haline gelir.
Bu nokta da, özellikle yegane etkili olabilecek konumda olanların; üst kurul delegeleri olduğunu bilhassa vurgulamak isterim.
Bu itibarla Demokrat Parti’nin üst kurul delegelerine önerim ve tavsiyem şudur:
Mevcut siyasi ortam nedeni ile, Halkımızın ve Türkiye’nin Demokrat Parti’ye ihtiyacı, her zamankinden daha fazladır
Bu itibarla Sayın Üst Kurul Delegeleri, kongrede oy verirken, kendilerini seçtiren Yöneticilerin istekleri doğrultusunda değil de, Demokrat Parti’nin ve Türkiye’nin çıkarlarını ön planda tutarak oylarını kullanmalarını öneririm
Doğrusu ve kendilerinden beklenen de, aslında bu dur.
Ayrıca, mevcut delegelerin kazanması yönünde oy kullanan Demokrat Partililer için de, bir şeyler söylemek istiyorum.
Sizler de, Demokrat Parti’nin sorunlarını çözsünler, Demokrat Parti’yi ayağa kaldırsınlar diye, bu delegelere oy verdiniz.
Şimdi oy verdiğiniz bu delegelerden, Demokrat Parti’nin ve Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda oy kullanmalarını isteyin
Bu gibi konularda baskı oluşturma görevi, İl Başkanlarına düşüyor.
İl Başkanlarını da, partililer sıkıştırmalı, onlara hesap sormalıdır,
Delege yazma işinde, parti yöneticilerinin, kendi dişlerine ve maksatlarına uygun kişileri,yazdıkları ve çoğu sorunların,buradan kaynaklandığı da, bilinen bir husus
Böyle bir husus aslında sadece Demokrat Parti için değil, bütün siyasi partiler için, geçerli olan bir durum.
Ama böyle olmaması lazım
YENİ YÖNETİM, KONGREDEN SONRA YEREL SEÇİMLERDE NASIL BİR YOL İZLEMELİ!?...
Gültekin UYSAL Yönetimi’nin beceriksizliği nedeni ile, yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir gibi Büyükşehirlerde zaman darlığı nedeni ile belediye başkanlıklarında başarılı olmak imkansız gibi
Ama diğer Büyükşehir belediye başkanlıklarında, zaman darlığına rağmen, yine de bir şeyler yapmak mümkün.
Kongre sonrasında yeni yönetimin bu konuda hızlı çalışması lazım
Normal şehirler ile, diğer yerleşim birimlerinde, belediye başkanlıkları, ya da encümen azalığı gibi konularda da, bazı kazanımlar,elde edilebilir.
Ankara,İstanbul ve İzmir gibi Büyükşehirlerde,bazı kazanımlar elde etmek için,şöyle bir yol izlenebilir.:
Her ne kadar CHP kadrosundan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, aday olmak zorunda kaldı ise de; Demokrat Parti yeni yönetimi, Sayın Mansur YAVAŞ hesabına,CHP’yi destekleme kararı alabilir.Böyle bir yaklaşım,en doğru olanıdır.
Yalnız yeni Demokrat Parti Yönetimi’ne, Ankara’da İl ya da ilçeler bazında, encümen azalıkları konusunda, CHP bazı imkanlar sağlamalıdır
Büyükşehir statüsündeki İstanbul ve İzmir gibi iller için de, Ankara’dakine benzer ittifaklar yapılabilir.
Yerel seçimler öncesinde AKP dışındaki diğer siyasi partiler ile,duruma göre yapılacak ittifaklar da,,Demokrat Parti’ye ilerisi için,hem parasal bakımdan,hem de başka yönlerden, büyük imkanlar sağlar.
En azından Demokrat Parti’ye Milletvekili seçimleri öncesinde, büyük bir moral ve umut kaynağı olur. Gerisi kolay!..
Ben DP Etimesgut İlçe Başkanlığı.Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında şunları söyledim:
Genel Merkez’in durumu malum,Ankara İl Teşkilatı’nın durumu malum.Genel Merkez’den ve İl Başkanlığı’ndan bir şey beklemeden,önümüze yerel seçimler için bir hedef koyacağız
Toplam 47 Belediye Encümen azalığından,10-15 tanesini kendimize hedef olarak ortaya koyacağız ve bunun için gerekli çalışmaları yapacağız
Bu konunun önemini şu şekilde özetlemek mümkün
Belediyelerde yapılan yolsuzluk, ya da yanlış işlerin asıl kaynağı, encümen azalarının,genelde yüksek eğitimli olmamaları,bir konuda uzman olmamalarından kaynaklanmaktadır.
Türkiye’de siyasi partilerde, genel başkanlar eğer bir rüzgar yaratabiliyorsa, ya dair siyasi parti, iktidarda ise,tüm kadrolar yukardan aşağıya doğru,tepedeki yöneticiler tarafından şekilleniyor
Eğer bir siyasi parti genel başkanı rüzgar yaratabiliyorsa, ya da bir siyasi parti iktidarda ise, sıralamayı yapan tepedeki yönetici, bir odunu belediye başkanlığına, ya da belediye encümen azalığına aday gösterse, halkımız genelde oy verdiği için kazanıyor
Eğer mevcut durum bu ise, bizler yüksek eğitimli ve bir konuda uzman kişileri aday gösterip, gerekçelerini de halkımıza anlattığımızda, mutlaka olumlu neticeler alabiliriz.
Eğer bu itibarla, encümen azalığı için,mesleği mühendis,doktor,hesap uzmanı,şehir plâncısı…vs gibi konularda;belediyenin hizmet alanına giren hususlarda,, katkı koyabilecek insanları aday gösterir isek ve bunun gerekçelerini de Halkımıza anlatırsak,mutlaka olumlu sonuçlar elde edebiliriz.dedim
Aynı zamanda siyasi ortam nedeni ile, avantajlı olan tarafın, İktidar partisinin adayları değil, muhalefetteki partilerin gösterecekleri adaylarda olduğuna, vurgu yaptım
Bu gibi konularda bilimsel nitelikte araştırmalarda da bulundum. Sayın okurlar ve özellikle de, Demokrat Partililer, sitede ki yazılarımı takip etsinler.
            YENİ İDARE HEYETİ KİMLERDEN OLUŞMALI.
Çekirdek kadro mutlaka partililerden olmalı, belli bir eğitimde, belli bir yaşta olmalı. En önemlisi de, geçmişteki hal ve hareketleri ile, genel anlamda partiye ters düşen davranışlar sergilememiş olmalı, yüz kızartıcı suçlar işlememiş olmalı.
Bu konuda şu hususa da açıklık getirmek istiyorum:
Siyasi çekişmeler nedeni ile, bir şekilde partiden kopmuş olanlar ile, AKP’ de yer almış bazı Merkez Sağ kökenli siyasilerden de, yararlanılabilir.
Bu gibi tercihlerde, parti yöneticilerinin karar vermesi lazım
Tabi ki bu gibi konularda normal partililerin de, itiraz etmiyeceği kişiler olmalıdır.
Örneğin Köksal TOPTAN, Saffet KAYA gibi isimler olabilir. Ama Süleyman SOYLU gibi soyadının tersi bir davranış içinde olanlar, yeni kadro içinde asla yer almamalı.
Bu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde; AKP kadrolarından aday olup Milletvekili seçilen, ama özünde Merkez Sağ kökenli olan,57 Milletvekili bulunmaktadır
Bu arkadaşları niye AKP’den Milletvekili seçildiniz diye suçlayamayız
Zira her birinin kendine göre mutlaka bir gerekçesi vardır.
Ama şu hususu da vurgulamak isterim: İnsanlar sevilip,sayıldığı ve hizmet verebileceği yerlerde kalmak ister
İşte bu nedenledir ki, genel başkanlık makamı çok önemlidir diyorum
Ben şahsen bu arkadaşların çoğunun, AKP’nin uyguladığı politikadan ve Türkiye’nin siyaseten geldiği noktadan rahatsızlık duyduklarına inanıyorum
Eğer Demokrat Parti’ye bilgili,tecrübeli ve birleştirici yönü kuvvetli olan birisi,genel başkan seçilirse; AKP kadrolarında görev yapan eski Merkez Sağ kökenli arkadaşları, yeniden Demokrat Partiye kazandırmak yönünde,önemli bir adım atılmış olur.
Ama bu iş; Sayın Gültekin UYSAL ile, asla olmaz.
Zira iyi bir genel başkan olabilmek için genç ve pırıl pırıl olmak; tek başına yeterli ve gerekli bir husus değildir
Bazılarının deyimi ile genç ,yakışıklı ve pırıl pırıl olmak;sadece boks yapmak,ya da film artisti olmak gibi konularda,aranan,ilk özelliktir. Ama Demokrat Parti’ye genel başkan olmakta deği
Aslında AKP’yi iktidara taşıyan da, Merkez Sağ’dan AKP’ye giden oylardır
Bu itibarla, AKP’ye giden Merkez Sağ kökenli oyları da geri çekebilmek açısından,kimin genel başkan olacağı çok önemli dir diyorum
Ve yeni kadrolar,bu gibi hususları da göz önünde bulundurularak,oluşturulmalı diyorum
En tepeden, en alt birimdeki yöneticilere kadar, makamların önemine ve ağırlığına göre, yönetici insanlarda yeterli bilgi,eğitim,liyakat ve birleştirici özellik mutlaka aranmalıdır
Eğer kadroyu sadece ağzı laf yapan, eğitimi düşük insanlardan oluşturur isek, daha başlangıçta hata yapmış oluruz.
Hayatı boyunca yöneticilik yapmamış, hep emir almış kişileri yönetici yaparsak, hiçbir olumlu sonuç elde edilemez
Zaten sorunların büyük bir kısmı, bu nokta etrafında kilitleniyor.
Çok önemli bir konuya daha işaret etmek istiyorum
Önümüzdeki genel seçimlerde mutlaka Meclis’e girmeyi önümüze hedef olarak koyduğumuzda, bakanlık yapabilecek bilgi, tecrübe,eğitim ile,milli menfaatlerimiz karşısında dik duruş sergileyen ve toplum tarafından tanınıp,kabul gören insanları da,Demokrat Parti’ye bir şekilde kazandırıp,şimdiden onlardan istifade etmenin yollarını aramamız lazım
Bu özelliklere sahip olan ve bakanlık yapabilecek kapasitedeki insanlar, geçmişte tanıdığımız Merkez Sağ kökenli insanlar olabildikleri gibi, Merkez Sağ kadrolarda yer almamış kişilerde olabilir
Ama görüş olarak ılımlı ve bizlere yakın davranış sergileyenler ve sıraladığım özelliklere sahip olanlar da, Demokrat Parti saflarında mutlaka yer almalıdırlar
Bu vesile ile gözlemlediğim çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum:
Son zamanlarda, Genel Merkez Yönetimi’nde görev almış Dr Nuran TALU, Niyazi AKTAŞ gibi,bence çok değerli bazı insanlar,görevlerini bırakmışlar
Dr. Nuran TALU’yu ben şahsen tanıyorum. Araştırmaları ve konuşma üslubu ile,etkili bir sosyal bilimci
Sayın TALU’yu CHP kapmış.Bu konu da Sayın TALU’yu da suçlayamayız. Zira Sayın UYSAL,yanında işi bilen ve dik duruş sergileyen insanları istemiyor.
Niyazi AKTAŞı şahsen tanımam. Ama Türkiye’deki en büyük olan döküm sanayicisi olduğunu biliyorum
Deniliyor ki,partili de olduğu için,zor zamanlarda parasal destek ile,hep Demokrat Parti’nin yanında olmuş
600 Bin TL gibi meblağ ile,Demokrat Parti’ye katkı sağlamış
Deniliyor ki,bazı personel maaşları da,bu para ile karşılanmış
Sayın AKTAŞ’da görevi bıraktığına göre,demek ki,Sayın UYSAL’dan kaynaklanan önemli bir sorun var.
Birkaç yöneticinin de,bu gibi sebeplerden dolayı,görevlerini bıraktıkları söyleniyor
Genel Merkez’de muhatap alınacak birilerinin olmadığını, bu gibi benzer sebeplerden, yaşanan istifalara da,bağlayabiliriz.
Osman ÇİLSAL gibi Demokrat Parti’nin üst yönetiminde bulunmuş bazı kişilerin de, CHP kadrolarından Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduklarını biliyoruz
Bu gibi hususları da onaylamak mümkün değil ama, Genel Başkan Sayın Gültekin  UYSAL’ın da,görevini yaptığı,ya da gerekli performansı ortaya koyduğu da,söylenemez!...
Bu itibarla Demokrat Parti’ye genel başkan olanın,olmak isteyenin,birleştirici,bütünleştirici yönünün,her zaman ön planda olması gerektiğini,vurguluyorum
Ve bu gibi sebeplerden dolayı,Gültekin UYSAL ile,Demokrat Parti bir yere varamaz diyorum!...
             GENEL İDARE KURULU KİMLERDEN OLUŞMALI
Genel İdare Kurulu’nda genelde, bilgisi tecrübesi ve eğitimi ile, Türkiye’de bir sorunu çözebilecek uzman kişilerden oluşmuş bir ekip olmalı. Tabi ki bilgi ve tecrübenin yanında, idarecilik vasfı da olmalı
Türkiye’de enerji, tarım, sanayi, hayvancılık,eğitim..vs gibi her konuda uzman kişilere yer verilmeli
Bankacılık gibi, sosyal güvenlik gibi, dış politika gibi konularda da, konusunda uzman kişiler olmalı.
Ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanlığı ile, Müzik ve Tiyatro uzmanı gibi konularda uzman olan ve toplumu temsil eden, diğer branşlardan da,kanaat önderleri bu gibi kurullarda mutlaka yer almalıdır.
TABİİKİ MKYK ÜYELERİ DE, BÜYÜK BİR TİTİZLİK İLE SEÇİLMELİDİR.
Meselelere yaklaşım tarzında ve verilen kararlarda, her zaman araştırma, geliştirme ve şeffaflık, her alanda hâkim olmalıdır
Parti içi personel ve kadro eğitimi de, her zaman olacak
Bir çaycı, bir sekreter bile, dünya standartlarında eğitilecek
Bir çaycı, ya da bir danışma memuru bile, gelen kimseye buyur dayı, buyur amca, demeyecek, diyemeyecek
İl başkanı, İlçe başkanı gibi kişiler de, görevleri sırasında yine eğitimden geçirilecek. Davranış biçimleri ve idarecilik gibi temel konularda, uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek
Sonuç olarak Demokrat Parti’de her kademede yer alan yöneticiler ve çalışanlar, bilgileri, tecrübeleri, meselelere yaklaşım tarzı ile, Halkımıza güven vermeli,hayranlık duygusu oluşturmalı
Ana düşünce bu olmalı
Böyle bir Yönetim Kadrosunu ve anlayışını kim istemez!?...
Bu yazılanları herkes okumalı, faks,ya da mail ile,demokrat Parti’nin tüm birimlerine ulaştırılmalı
GÜN; BU GÜNDÜR; BU GÜN; DEMOKRAT PARTİ İÇİN, TÜRKİYE İÇİN BİR ŞEYLER YAPMA ZAMANI DIR
Başarısız olunduğunda, ya da bir hata yaptığında, sivil toplum kuruluşlarının başında bulunanlar, maalesef kendiliğinden istifa edip, koltuğunu bırakmak istemiyorlar. Bu kültür bizde henüz gelişmemiş.Ve sorunların temel kaynaklarından biri de bu!...
Genel Başkan’a hitaben yazdığım rapor dilekçede şu sözleri de söyledim;
Siyası parti genel başkanları potansiyel başbakan adaylarıdır
Eğer bu siyasi parti Demokrat Parti ise; onun genel başkanı,başbakan olmaya daha yakındır.
Bu itibarla Demokrat Partililerin, genel başkanlık konusunda,duygusal yaklaşımlardan uzak,mantık çerçevesinde düşünmeleri,daha doğru bir yaklaşım olur.
Siyasi parti genel başkanları için, zor şartlarla karşı karşıya bulunuyor olmak;aslında bir imtihan vesilesidir.Ve bu itibarla böyle bir husus,Sayın UYSAL için bir fırsattır
Bu işin altından kalkamadığı da, ortada iken,yeniden genel başkanlığa aday olmamalıdır.
Sayın UYSAL,yeniden aday olmak ister ama,Demokrat Partililer ve üst kurul üyeleri tavır koymalıdır,destek vermemelidir
Bazıları Gültekin UYSAL için, genç ve pırıl,pırıl diyorlar ve bu yüzden desteklenmesini istiyorlar ama,bu iş genç olmakla bitmiyor ki!...
Demokrat Partililerin ve üst kurul delegelerinin şu hususun farkında olmaları gerekiyor:
Tecrübe kazanmak, maalesef genelde genç yaşta olmuyor. Bir genel başkanın genç ve yakışıklı olması da gerekmez.
Eğer kendisine söylenenlere biraz kulak verip,doğru olanları yapma eğilim ve kararlılığında olan birisi olsa,gençliği ve tecrübesizliği,işi bilenlerin de yardım ve destekleri ile de,halledilebilir ama,kimseyi dinleyen biri değil ki!..
Şöyle düşünün:
Buraya kadar bir vesile, sorunları çözemediğini, laf dinlemediğini,üstelik hal ve hareketleri ile de,partiye zarar verdiğini , örneklerle ortaya koymaya çalıştık
Kabul edin ki, Gültekin UYSAL,başbakan oldu.,Ortaya koyacağı yönetim şekli,AKP’den farklı mı olacak!?..Böyle düşünün!...
Bu gibi konuları da, rapor dilekçede yazdım.Detayları benim siteden okuyabilirsiniz.
            Kongre kararının geç bile olsa alınmış olmasını, Demokrat Parti’nin sorunlarının çözülmesinde bir başlangıç, bir fırsat olarak görüyorum
Tüm grupların bir liste altında birleşmelerini ve bu kongrenin, Demokrat Parti’ye ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum
Demokrat Parti Genel Başkanlığı’na hitaben yazmış olduğum dilekçeler ile, basında çıkan haberleri de benim siteye girerek de bulabilir ve okuyabilirsiniz
Eğer google’den,ahmetyalvac1946. blogspot.com yazarsanız,siteye ulaşırsınız.Ya da google’den doğrudan Ahmet Yalvaç yazabilirsiniz.Bu durumda da siteye ulaşabilirsiniz,ama dikkat edilecek bir husus var:
İsim benzerliği dolayısı ile, birden fazla Ahmet Yalvaç var.Orada benim resmin de var ama,beni şahsen tanımayanlar;blokspot.com yazan yere tıklayabilirler.
Karşınıza çıkan Ahmet YALVAÇ’lar arasında birde, ANAYURT notu olan var. Eğer buraya tıklarsanız,o zaman da,Anayurt Gazetesinde yazmış olduğum makalelere ulaşırsınız
            İşin özü şu:…
Tabi ki ben bazı arkadaşların Genel Başkanlık için çalıştıklarını biliyorum. Ama bu gibi girişimler fazla etkili olamayacağı gibi, partiye de bir katkı sağlamaz.
Bu itibarla, bu gibi grupların yöneticileri çok kısa zamanda bir araya gelmeli, güçlü ve müşterek bir kadro oluşturulmalı, Sayın UYSAL’ın karşısına tek bir blok halinde çıkılmalıdır.
Eğer ESKİ Demokrat Partililerinde içinde bulunduğu bir heyet, Kongre öncesinde Genel Merkez Yönetimi ile görüşüp bir baskı oluşturur ise, çok yararlı olur
Ben şahsen Sayın UYSAL’ın söylenenlere kulak vereceğini, dinleyeceğini pek sanmıyorum Ama bunun şöyle bir faydası olur:
İl ve ilçe başkanları ile,üst kurul delegeleri,Sayın UYSAL’ın iş yapmaya ve partiyi güçlendirmeye niyetli olmadığını bizzat görmüş olacağından,yeni ve müşterek kadroya oy verme kararı alır.
Ve böylece kötü gidişatta sona erdirilmiş olur
Ben şahsen bu konuda herkesten bir şeyler yapmasını bekliyorum
Herkes Genel Merkeze faks çekmeli ve bu yazıyı, mail,ya da faks ile,tanıdığı partili arkadaşlara göndermeli. 27 Ocak 2014
Saygılarımla,
                                               Makine Yüksek Mühendisi Ahmet YALVAÇ
                                                      Anayurt Gazetesi Köşe Yazarı
                                                Demokrat Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı
                                                         Yönetim Kurulu Üyesi
                                                 Mail adresi:
                                                            a_yalvac@hotmail.com

1 yorum: