13 Şubat 2017 Pazartesi

"DOĞU TÜRKİSTAN-UYGUR TÜRKLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR" Makine Yüksek Mühendisi Ahmet YALVAÇ, Enerji Uzmanı – Yazar

DOĞU TÜRKİSTAN
UYGUR TÜRKLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR
                             
DOĞU TÜRKİSTAN;
Uygur Türleri’nin yaşadığı Topraklardır, onların Anavatanlarıdır,
Uygurlar, adlarından da anlaşılacağı üzere, uygar insanlardır.
Uygur Alfabesini bulmuşlar, ilk baskı sistemini, içat etmişlerdir.
Doğu Türkistan, ÇİNlilerce Sinitziyan SİNCAN olarak adlandırılmaktadır. SİNCAN, sınır, ya da kurtarılmış topraklar anlamına gelmektedir.
Doğu Türkistan haritada da görüldüğü üzere ÇİN’ın Kuzey Batısında yer almaktadır. Doğu Türkistan, stratejik açıdan da, çok önemli bir yerdedir.ÇİN’İ , Asya’dan Avrupa’ya bağlayan, bir geçit bölgesidir.
Doğu Türkistan’ da bulunan Demir Yolu Hatları da, ÇİN mallarının Batıya ulaşması noktasında, ÇİN’e büyük imkânlar sağlamaktadır.
Günümüzde ABD’nin ÇİN’i Denizde engelleme girişimlerine de başlamasıyla, bu demiryolu hatlarının önemi, daha da, artmaktadır.
Bu noktada bende, bir şeyler söylemek istiyorum.
Ben uzun zamandır, Hazar Denizi’nin bir kanalla Karadeniz’e bağlanması projkesi üzerinde çalışıyorum.Bu konuda Benim Web Site’de yaptığım yayına bir göz atmanızı öneririm.
Eğer Türkiye bu projeye sahiplenir ve öncülük ederse,
Hazardenizi’nde kıyısı olan Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran nezdinde konuşmalara başlayıp, bu projenin gerçekleşmesine vesile olursa
Rusya’nın Trans-Sibirya hattından da yararlanarak, Arhanlenks limanı ile Japonya,
Ve Doğu Türkistan ile ÇİN’e de bağlantı kurarsak;
ÇİN ve Japonya’dan yüklenen malların, daha kısa yoldan ve daha kısa zamanda Hazardenizi kıyılarına, Kanal ile de, Karadeniz’e, oradan da Avrupa’ya ulaşmış olur….
İşte size yeni bir Dünya dengesi ve yeni bir Dünya düzeni
Böylece Uygurlar da dahil, Türk Dünyası’nın birleştirilmesi projesi de, gerçekleşmiş olur.
YÜZÖLÇÜMÜ VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİ:
Doğu Türkistan’ın yüzölçümü,1,6 Milyon Kilometre Karedir. Bu itibarla ÇİN Topraklarının 1/6’sını oluşturmaktadır.
Doğu Türkistan’ın Topraklarının 1/6’sı, 600 000 Km2 alan, çöldür.
Yer altı kaynakları bakımından, zengindir. ÇİN’in petrol, doğalgaz ve kömür kaynaklarının % 30’u bu bölgede bulunmaktadır.
ÇİN’de üretilen pamuğun % 90’dan fazlası, bu bölgeden sağlanmaktadır.
ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN İLGİSİ VE TARİHÇE
ÇİN-MANÇÜRYA İmparatorluğu, 1759 yılında, Doğu Türkistan’ saldırdı.1949 yılında da ÇİN, Doğu Türkistan’a girerek işgal etti.
Dolayısıyla ÇİN, 1769 yılından beri, Doğu Türkistan da yaşayan UYGUR Türklerini kendi topraklarından uzaklaştırmaya ve onlara zulüm etmeye başlamıştır.
ÇİN’İN UYGUR TÜRKLERİNE UYGULADIĞI ŞİDDET
Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri 1950, 1953, 1958, 1962, 1965,1968 yıllarında, ÇİN’e baş kaldırmışlar ama
ÇİNLİLER bu başkaldırıları, kanlı bir şekilde bastırmışlardır.
5 Temmuz 2003’te Doğu Türkistan’ın Başkenti Urumçi’de yaşanan olaylarda, 184 Soydaşımız katledilmiş, 1000 kadarı da, yaralanmıştır.
O zaman Dış işleri Bakanı olan Ahmet DAVUTOĞLU, bu katliamı kınamıştır.
ŞUNU DEMEK İSTİYORUM:
Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarları doğrultusunda,ÇİN ile uğraşıyor, Uygur Türklerini sözde korumaya çalışıyor….
Bizler Türkiye olarak, Tarihe Yön veren bir Milletin Torunları olarak;
Önümüze bir Amerika, bir Rusya, bir ÇİN olma hedefi koyarak, hem Dünya da yeni bir denge unsuru olmaya çalışacağız, hem de esaret altında yaşayan Soydaşlarımıza, Bizler kol –kanat olacağız.
Saygılarımla 13 Şubat 2017 Pazartesi
                                                            Makine Yüksek Mühendisi Ahmet YALVAÇ
                                                                      Enerji Uzmanı – Gazeteci Yazar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder