10 Şubat 2014 Pazartesi

DEMOKRAT PARTİ KONGRESİ VE SONRASI İÇİN NE SÖYLENEBİLİR?...

DEMOKRAT PARTİ KONGRESİ VE SONRASI İÇİN NE SÖYLENEBİLİR?...
            Burada kongre sürecini ve yaşananları özet olarak sizlere aktarmaya çalışacağım ama konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak açısından, öncelikle bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum
Siyasi  partilerin kongreleri; kendi iç sorunlarını öncelikle halledip, Meclis’e girme,ya da iktidara gelme yolunda önemli adımların atıldığı,doğru stratejilerin ortaya konduğu,benimsendiği gün,ya da günlerdir.
Ne demek istediğimi anlatmak açısından, Cumhuriyet Halk Partisi CHP’den bir örnek vermek istiyorum
CHP 1950’den bu yana, koalisyon hükümetlerinde birkaç defa yer almanın dışında, hep muhalefette kalmıştır.
Sadece Sayın Bülent ECEVİT zamanında % 42 oyla, koalisyonun büyük ortağı olmuştur.
Demek istediğim husus şudur:
Cumhuriyet Halk Partisi CHP,1950’den bu yana, genelde hep muhalefette kalmasına rağmen, yani 63-64 yıldan beri hala, dimdik ayaktadır,zayıfladığı anlar olsa bile;dağılıp,parçalanma sürecine asla girmemiştir.
Böyle bir hususu, CHP’yi yöneten kadrolarla ,liderlerinin, iyi bir yönetici olma bağlamında, doğru insanların seçilmiş olmasına bağlamak da mümkün
Tabi ki bu husus,CHP seçmenin duyarlılığı ve kalitesi ile de, ilgili
Bu itibarla, Cumhuriyet Halk Partisinin 60 küsur yıldan beri,genelde hep muhalefette kalmasına rağmen,hala dimdik nasıl ayakta kaldığı,dağılıp parçalanmadığı hususu;bütün siyasi partiler tarafından örnek alınması gereken çok önemli bir husus tur.
Demokrat Parti ile başlayıp, Adalet Partisi ,Doğru Yol Partisi,Anavatan Partisi adları altında hizmet veren Merkez Sağ eksenli Hükümetler,Halkımızın talep ve isteklerini, temayüllerini doğru teşhis edip,bir şeyler yaptıkları için,son 12 yıl hariç,çoğunluğu tek başına olmak üzere,doğrudan ya da koalisyonlar içinde de ola,Türkiye Yönetimi’nde hep söz sahibi olmuştur
Genelde hep iktidar olmalarından kaynaklanmış olmalı ki;Merkez Sağ’ın liderleri,Partinin zor anlarında,sorunları göğüsleyebilecek,partiyi ayakta tutacak bilgi ve kapasitede insanlar yetiştirmemiş olmalılar ki;
Doğru Yol Partisi’nin Anavatan Partisi ile birleşip, Demokrat Parti adı altında,bu günlere gelmesini ve bir türlü toparlanıp,Türkiye siyasetinde yerini alamamış olmasını, bir noksanlık olarak görüyorum
Böyle bir eksiklikten olmalı ki,kökü dışarıda olan bir operasyon karşısında, yönetici kalitesi ve hatası sonucu yenik düşmüş ve baraj altında kalmış ve bu güne kadar da,toparlanamamıştır
Dolayısı ile,bu hususu iyi anlayıp,görmek lazım
Geri kalanlar gayret ve çalışma ile ilgili…
Bu yeni kongreyi ve sonuçlarını da, bu kapsamda değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olur
Tabi ki bu kongrede de, istenilen sonucun çıkmamış olmasını, öncelikle dış mihraklara bağlamak,suçu hep başkalarına atmak anlamına gelir ki,böyle bir yaklaşım,Demokrat Parti’nin yeniden toparlanıp Türkiye’nin siyasi hayatında,tekrar yerini alması yönünde kimseye bir fayda sağlamaz
Olup bitenleri anlamak açısından şu soruları sormak, daha yerinde olur.
1-Sayın Gültekin UYSAL,Demokrat Parti’ye bundan önce hangi şartlar altında ve nasıl genel başkan olmuştur?...
Şimdi yeniden nasıl genel başkan seçilmiştir?...
2-İl ve ilçe başkanları seçilirken bilgi,tecrübe,liyakat ile,Parti ve Türkiye’nin sorunları ve çözümleri konusunda doğru teşhişler ortaya koyup,dik duruş sergileyenler tercih edilip,yönetimde yer almaları sağlanmış mı dır?...
3-Genel Merkez Yönetimi’ne bilgisi,tecrübesi,donanımı,eğitimi ile göz dolduran,Parti ve Türkiye’nin menfaatleri konusunda doğru teşhisler koyup, dik duruş sergileyen insanlar,tercih edilip getirilmiş mi dir?...
4-Bildiğim ve gördüğüm kadarı ile,az sayıda da olsa,maddi manevi katkı ile,bilgi ve tecrübe yönünden yararlanılabilecek kişilerden azamı bir şekilde yararlanılmış mı dır?...
Bu gibi insanların Parti’de kalmaları hususunda bir gayret ve arzu içinde olunmuş mu dur?...
5-il,ilçe ve üst kurul delegeleri tespit edilirken bilgi,tecrübe,liyakat,eğitim durumu,Parti ve Türkiye’nin sorunları karşısında doğru teşhisler de bulunup,dik duruş sergileyen insanlar mı-tercih edilmiş,yoksa kişisel çıkar ve hesaplar mı ön planda tutulmuştur?...  
6-Kongre öncesinde ve kongre esnasında, seçmiş olduğunuz,il ve ilçe başkanları ile,üst kurul delegeleri, Genel Kurul’da önemli bazı sorunları gündeme getirip,çözüm konusunda bir katkıda bulunmuşlar mı dır?...
7-Divan Heyeti ile,başkanının kimlerden oluşması gerektiği aşamasında,Parti ve Türkiye’nin menfaatleri konusunda doğru teşhisler koyup,dik duruş sergileyen insanlar mı önerilmiş,yoksa belli bir amaca ulaşılması mı,ön planda tutulmuştur?...
8-Komisyon Başkanı Sayın Yaşar TOPÇU’nun,aynı zamanda,Genel İdare Kurulu GİK’de yer almasına ne demeli?...
9-Böyle bir Divan ve Başkanı ile gerçekleşen bir kongre ortamında; yürütülen faaliyetlerin, alınan kararların Demokrat Parti ve Ülke yararına olduğuna ve dolayısı ile de, şeklen ibra edilen Sayın UYSAL Yönemi’nin aklandığına kim inanır?...
Burada çok önemli bir hususa daha işaret etmek istiyorum
Demokrat Parti Genel Merkez binası ile, bitişiğinde ki arsanın satışının gündeme geldiği bir dönemde, ben bir Demokrat Partili, konusunda Türkiye’de bir uzman ve tanınan bir Köşe Yazarı ve araştırmacı yönüm ile,bu satış işlerine karşı çıkıp,gerekeni yaptım
Sadece satış işlemine karşı çıkmakla kalmayıp, ihtiyaç duyulan paranın nasıl temin edileceği yönünde de önemli ipuçlarını verdim
Demokrat Parti’ninTürkiye’nin gündeminde, yeniden layık olması gereken yere gelmesi hususunda yapılması gerekenleri, anlaşılır ve bilimsel gerçeklerinde ışığı altında ortaya koymaya çalıştım
Bu bilgiler resmen, başta Genel Başkan Sayın Gültekin UYSAL da, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, İçişleri Bakanlığı Siyası Partiler Masası’nda kayıt altında olduğu bilindiği,ve bu durum bir şekilde yazılı basına da yansıdığı halde,
Bu yazılanlardan bir şekilde çoğu partili insanların ve parti teşkilatlarının da haberdar olmalarına rağmen,
Hatta bu yazılanların kopyalarından, kongre vesilesi ile Ankara’ya gelen teşkilat mensuplarına gün evveli ve kongre salonunda da verilmiş ise,
Ama her nasılsa gereği yapılmamış ise; Demokrat Parti nasıl Meclis’e girecek, hatta iktidar alternatifi olma inancını,olgusunu nasıl yaratacak?...
Ve nihayet bu bilgiler bir ön yazı eki ile, Divan Başkanlığı’na teslim edilmiş,ön yazının Genel Kurul’a hitaben okunup, bilgilendirilmesini ve faaliyetlerin ibrasına bundan geçilmesine özellikle dikkat çekmiş iken,
Divan Başkanlığı’nın bu önergeyi dikkate almamasına ve gereğini yapmamasına ne demeli?...
Peki Genel Başkan Sayın Gültekin UYSAL’’ın uzun konuşmasında;parti mallarının satışı konusuna ve benim yazdığım hususlara hiç değinmemiş olmasına, ne demeli?...
Eğer gerçek maksat, paraya olan ihtiyaç olsa,ona Parti mallarını satmadan da,nasıl gelir temin edileceğinin yollarını da gösterdim,
Eğer Sayın UYSAL samimi olmuş olsa, Genel Kurul’’a hitaben bir şeyler söyler, partiye yardım talebinde bulunurdu…
Divan bu konuda bir şey yapmak istemediğine göre, İl başkanları, üst kurul delegeleri bir şeyler yapmadıkları, yapmak istemedikleri anlaşıldığına göre,
Ve hiçbir eleştirel ortam da yaratılmadığına göre;
Demokrat Parti bu yöneticiler ve yeni seçilenler ile mi,sorunlarını halledip,iktidar alternatifi olacak?...
Şartlarda bir düzelme, bir gelişme olmadığı görüldüğüne göre;
Demokrat Parti’ye operasyon devam ediyor demektir.
Yaşananlardan ve mevcut tablodan şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor:
Eğer Demokrat Parti’nin elinde kalan son taşınmazları da, değişik  senaryolar ve bahaneler ile satılıp, elden çıkarılırsa,
Demokrat Parti Yönetim kadrosu hizmet ve kalite yönünden dibe vurursa,
Çok geçmeden iflas noktasına gelir,faaliyetlerini yürütemez ve kapanır gider!...
Ben yaşananları öyle okuyor,öyle anlıyorum!...
Eğer yanlışlarda ısrar ederseniz, kadronuzu, hayatında yöneticilik yapmamış,hep  almamış iseler, ,bundan farklı bir sonuç elde edemezsiniz
Tüm partili arkadaşların,bu gibi evrensel geçerliliği olan kuralları göz önünde bulundurmaları,özellikle de,parti mallarının satılmaması konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri, sadece parti adına değil,aynı zamanda iyi bir vatandaş olma greğidir!...
Ben burada, Divan Başkanlığı’na verdiğim ön yazı ve eklerini,
Bilahare Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdiğim iptal dilekçesini,
Ve aldığım cevabın kopyalarını, bu yazının ekleri olarak koyuyorum
Bu konuda ki detayları oradan okuyabilirsiniz.
Bir Genel Başkan,genç ve tecrübesiz olabilir
Ama mutlaka laf dinlemeli ve doğruları kabul edip,desteklemeli!...
Ama Sayın Gültekin UYSAL,hiç laf dinlemiyor,doğru hususlara destek vermiyor ki...
Asıl sorunda burada zaten!...
Şu hususu da özellikle tekrar hatırlatmak isterim:
Demokrat Parti’de benim dışımda da, başka Köşe Yazarları ile, her konuda yetişmiş uzman kişiler var
Örneğin ben Makine Yüksek Mühendisi’yim ve bir enerji uzmanıyım
            Aslında bu konuda en fazla araştırma yapan ve bu konuda Türkiye’de en iddialı kişiyim
Gazete’de yazdığım gibi ,zaman zaman tek başıma,ya da bilim adamları ile de,televizyonlara çıkıyor,ya da konferanslar veriyorum
Vurgulamaya çalıştığım husus şu:
Bizlerden bir şeyler istendi de,yapmadık mı?...
Ve hiçbir kimse, bu yazdıklarımı sadece muhalefet etme adına yazılmış şeyler olarak düşünmesin ve bu yazdıklarımdan istifade etmeye çalışsın!...
            ÖZET VE SONUÇ   
Sayın UYSAL Ynetimi’nin faaliyetlerinin oylamada ibra edilmesi, gerçek anlamda aklandığı anlamına gelmez
Sayın Gültekin UYSAL’ın yeniden Demokrat Parti Genel Başkanlığı’na seçilmiş olmasının, bir maksada yönelik olduğu anlaşılmaktadır
Bu yeniden seçilme işinin üstün hizmet ve partiyi üst noktalara getirmekle bir ilişkisi de yok
            Aynı şekilde,üst kurullara seçilen kişilerde de ölçü;üstün hizmet,ya da bir konuda uzman olmakla da ilgili değil!...
            Kadro içinde bazı uzman kişiler olsa bile, bu kadroların oluşturulmasının aceleye getirildiği,bir maksada da yönelik olduğu anlaşılmaktadır
            Divan Heyetinin tespitinde ve Başkanı’nın seçiminin de, bir maksada yönelik olduğu görüntüsü vardır
Divan Başkanı Sayın Yaşar TOPÇU, GİK listesinde de yer almıştır
Bu husus, siyasi partiler yasasına da aykırıdır
Divanın tarafsız olması gerektiği hususuna gölge düşmüştür.
Ben şahsen, Sayın Gültekin UYSAL Yönetimi’nin uzun süre görevde kalacağı kanaatinde değilim
            DEMOKRAT PARTİ'DE KONGRE ÖNCESİNDE BİLİNMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR... başlığını taşıyan toplam 12 sayfalık yazıda da belirttiğim üzere,bu kongre bir formaliteyi yerine getirmek için yapılmıştır
            Bu itibarla duyduklarımın ve düşündüklerimin doğru olduğunu, olabileceğini, kongrenin yapılış ve yürütülüş şekli ortaya koydu.
            Yazılarımı okumamış olanların, benim siteye girip okumalarını öneririm
Eğer google’den doğrudan Ahmet YALVAÇ yazarsanız ve benim resme tıklarsanız, siteye ulaşabilirsiniz
Ya da google’den şöyle yazabilirsiniz:
Ahmetyalvac1946. Blogspot.com
            Zaten tepedeki kişi gelecek için bir planlama yaparken, önce kendi dişine göre ve maksadına uygun kişileri, il ve ilçe başkanı yaparak işe başlıyor
            İl ve ilçe başkanları da,tepedekinin arzu,istek ve maksadına uygun kişileri il,ilçe ve üst kurul delegesi yapıyorlar!...
            Süreç bu şekilde işliyor ve dolayısı ile de, tabii ki,beklenen sonuç ortaya çıkmış oluyor.
            Aslında böyle bir husus, Türkiye'de diğer siyasi partilerde de, söz konusu olan bir gerçek
            İşte bu nedenledir ki siyasi parti yönetim kademeleri, genelde işi bilen, görevini yapan, bilgili,tecrübeli, liyakat sahibi kişilerden oluşmadığından,maalesef bu gün gördüğümüz manzaralar ortaya çıkıyor ve sorunlar bir türlü çözülemiyor
Dolayısı ile burada detayla ilgili anlatacağım hususlar, mevcut siyasi partiler kanunu ile, siyasi partilerin tüzüklerinde ki bazı yanlış hükümleri de ortaya koyacağı için,Demokrat Parti’ye mensup olmayanlar da,burada belgelerle ortaya koyacağım hususları dikkatle izlesinler,okusunlar
            KONGRE SÜRECİ
            1-Kongre 1 Güne sıkıştırılmıştır. Bu husus, parasal nedenlere dayansa bile, işin oldu bittiye getirilmesi hususunda önemli bir ipucudur.
            Zira ihtiyaç duyulan parasal kaynağın, Demokrat Parti’nin taşınmaz mallarını satmadan da, nasıl temin edilebileceğinin yollarını da, daha önceki yazılarımda açıklıkla belirtmiştim
            Ama bu konuda bilerek bir şey yapılmak istenmediği kanaatini taşıyorum
            2-Kongrenin başlama saati 10 olarak belirtiliyordu, ama yanılmıyorsam 12’ye doğru başladı
            3-Kongreye katılım, bu güne kadarki gördüklerimle kıyasladığımızda, en alt seviyede idi
            Dışarıdakilerin de içeriye geldiğini var saysak bile, salonun ancak dolabileceğini söyleyebiliriz
            Zira tribünlerde ve taban sahada çok boş yer vardı Kaldı ki Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu, büyük bir mekan değil
            2000 Kişilik olduğu söyleniyor
            Bu husus göz önünde bulundurulduğunda; DP’nin tabanında Sayın Gültekin UYSAL Yönetimi’ne ilgi ve güvenin düşük, ya da az olduğu söylenebilir.
            3-Kongre’de çalışmaları yürütmek için DİVAN HEYETİ’NİN oluşturulması
            Divan Heyeti’nde kimlerin yer alacağı, Divan Başkanı’nın kim olacağı gibi hususlar da, genelde maksada uygun olarak,gün öncesinde belirlenir.
            Muhalif gurupların olduğunda, alternatif Divan Heyeti ve Başkanı olsa bile, genelde tek heyet olur.
            Ve hakim gurubun önerdiği divan heyeti ve başkanı, oylamada seçilir.
            İşaret ettiğim üzere bu husus, aslında bir formalitenin şeklen yerine getirilmesidir.
            Ve amaca ulaşmak yolunda, maksada uygun bir divan heyeti ve başkanını bulup seçmek; ilk önemli adımdır.
            Ve bu defasında da öyle oldu.
            Sayın Yaşar TOPÇU başkanlığındaki heyet, divan heyeti olarak seçildi
            Sayın Yaşar TOPÇU’yu eski bir Parlamenter ve bir Ulaştırma Bakanı olarak çoğunuz tanıyorsunuzdur
            Divan Heyeti ve Sayın TOPÇU, Divan Başkanı olarak kabul edildi ama, daha sonraları organların seçimine geçildiğinde, Sayın TOPÇU’yu bu defasında da,Genel İdare kurulu GİK üyesi olarak görüyoruz
            Bu hususa sonradan çok itiraz edenlerin olduğunu görüyoruz
            Bu husus şimdi anlatacaklarım için, çok önemli bir ipucu
            4-Divan ve Başkan seçildikten ve sahnede yerlerini aldıktan sonra, Divana çıkıp,ilk önerge veren kişi ben oldum.
            Genel Merkez Yöneti^nin faaliyetlerinin ibrasına geçilmeden önce,sıkça bahsettiğim yazıları,kısa bir  ön yazı ile,özet ve talep haline getirerek,gereğinin yapılması için,takdim ettim
            5-Başta tüzük komisyonu gibi bazı komisyonlar kurulmasına rağmen,iş dilekçe ve şikayet komisyonunun oluşturulmasına gelince,iş karambola getirilerek reddedildi
            Şimdi sizlere soruyorum; dilekçe ve şikayet gibi çok önemli konuları içeren bir komisyon, nasıl göz ardı edilir?..
            Diyelim ki, böyle bir komisyonun kurulması,Genel Kurul tarafından reddedildi
            Peki ısrarla belirttiğim halde,yazdığım özet notu, neden Genel Kurul’a okuyup,içeriğinin gündeme alınmasını oylamaya sunmadılar?...
            Yolsuzluk, ya da görevini kötüye kullanmak gibi anlamlara gelen bir çok hususu içeren yazıyı,gereğinin yapılması için,yeni gelen Yönetime neden bir ev ödevi olarak vermediler?...
            İhtiyaç duyulan paranın temin edilmesi hususunda,yardım kampanyası açılmasına neden karar aldırmadı?...
            İpuçlarını birleştirdiğinizde, fotoğrafın tamamı ortaya çıkıyor…
            Benim yazıların içeriği, aşağı yukarı çoğu teşkilat mensupları ile,üst kurul üyeleri tarafından da,bir şekilde bilinmesine rağmen,salonda bina ve arsa satışı gibi konuları gündeme getiren,soru soran neden olmadı.
            Ve sonunda bir tartışma olmadan, faaliyetler ibra edilmiş oldu
            6-SAYIN GÜLTEKİN UYSAL’IN KONUŞMASI
            Sayın UYSAL uzun bir konuşma yaptı. Saat tutmadım ama,sanıyorum 2 Saate yakın bir süre konuştu.
            Aslında benim gözlemlerim ile, bilimsel açıdan,içi boş bir konuşma idi
            Sık sık Demokrat Parti ile, onu kuranlardan ve yaptıklarından bahsetti. Ama kendine özgü plan ve projelerden hiç bahsetmedi
            İktidarın bazı uygulamalarını ve gelinen noktayı eleştirdi ama,
            Güç odakları ve özellikle AKP-CEMAAT kavgası konusunda bir şey söylemedi, eleştirilerde bulunmadı,
            Sık sık üst kurul delegelerine ve il başkanlarına teşekkür edip, zaman zaman tekrarda bulunmasını, faaliyetlerinin onanmasını istediği yönünde,bir mesaj vermek istiyor şeklinde de, yorumlamak mümkün
            Sayın UYSAL’ın uzun konuşmasının nedeni ni, birileri konuşmaya fırsat bulamasın ve bir engel çıkarmasın şeklinde de,yorumlayabiliriz
            Aslında Divan Başkanı Sayın TOPÇU, çok uzun süren bu konuşmada, Sayın UYSAL’ı uyarabilirdi,ama yapmadı
            En doğrusu daha başlangıçta, başkalarına da konuşma fırsatı tanımak açısından, bir sınırlama getirebilirdi;örneğin yarım saat gibi…
            Sayın UYSAL’ın  konuşmasını,salondakileri esir aldı şeklinde de düşünebiliriz
            Üst kurul delegelerinin tanıtım kartında, Sayın UYSAL’ın resmi vardı
            Bu husus, Demokrat Parti’nin kurucuları ve kendinden öncekilere de saygı açısından, hiç de etik değildi
            Örneğin Adnan MENDERES, ya da Celal BAYAR gibi parti büyüklerinin resimleri olmuş olsaydı, daha uygun olurdu
8-Kongre yapıldı bitti ama, Demokrat Parti’nin başta parasal sorunlarının boyutu ile, nasıl çözümleneceği konusunda kimse resmi bir bilgiye sahip değil…
Ayrıca Genel Merkez binası ile,arsasının satıldı mı,satılmadı mı konusunda da,resmen bir bilgi verilmiş,açıklama yapılmış değil!...
OYLAMALAR SONUNDA YAŞANANLAR…
Organların oylama sonuçlarının açıklanmasından sonra, bazı yerlerden isyan ve kavga noktasına gelebilecek hareketler yaşanmaya,bağırma çağırmalar duyulmaya başlandı
Örneğin Adana gibi bir büyük şehrimizin İL DELEGASYONU arkadaşlar, seçim öncesinde, listede kendilerine bir yer verilmediğini görmüş olmalılar ki,oylamaya katılmayacağız diye bir tarafa çekilmişlerdi
Sonra Ankara-Keçiören Teşkilatı mensupları da, isyandaydı.Ama konu benzer olsa da,içerik biraz farklı idi.
            Şöyle Haykırıyorlardı:
            Keçiören’de BBP’nin bayrağını sallayan S..GENEL’i MKYK üyesi seçtiniz,
            Artık kadroları da para ile mi satıyorsunuz anlamına gelen sözler sarf ediyorlardı ve devamında şöyle diyorlardı:
            Önce parti’nin malı olan ilçe binamızı sattınız,şimdi de,bizleri mi,tasfiye ediyorsunuz?..
            Bizler,sizlerin…şeyi mi yiz?..
            Bu gibi söz ve davranışlar, çok üzücü olduğu gibi, hiç de göz ardı edilecek konular değil…
            Benzer sorun ve şikayetlerden dolayı ,istifa eden il ve ilçe başkanlarının olduğunu duyuyorum.
            Gelinen noktayı, yapılan itirazları,isyana varan hareketleri, yeniden doğuşun bir başlangıcı olarak görüyorum
            Bu noktada, çok önemli gördüğüm bir hususa daha işaret etmek istiyorum
            Ben siyasetle yakından ilgilenmeye 1990 lı yılların başında başladım
            O güne kadar hayatım santrallerde ve kömür ocaklarında araştırma ya da,çalışma ile geçti
Normalde böylesine sıkı bir çalışma düzeninde ve memuriyet hayatında,zaten doğrudan aktif olarak siyasetle ile, ilgilenilemezdi
Bu güne dek,Merkez Sağ hükümetler,ya da koalisyonlar zamanında,parti kontenjanı ile,her hangi bir kadrodan,bir imkandan yararlanmış değilim
Söylediğim nedenlerden dolayı,siyasete geç atıldığımdan ve 2007 Kahraman Maraş’tan Demokrat Parti’den Milletvekili Adayı olduğumda,çok iyi bir kampanya yürütmüş olmamıza rağmen,o zaman Demokrat Parti’nin tepesinde bulunan yönetim kadrosunun yanlış siyaseti,ya da bir operasyon nedeniyle,baraj altında kalması sonucu,benimle beraber diğer arkadaşların umut ve heyecanları yarıda kaldı
Bu itibarla ben, Milletvekili,ya da bir bakan da olamadım
İstikbalimizi bu partide gördüğümüzden, başka yerlere de gitmedik
Bu noktada, Merkez Sağ kadrolarında Milletvekilliği,Bakanlık yapmış, ya da parti kontenjanından yararlanıp,önemli mevkilere gelen arkadaşlarımızdan, parti büyüklerinden,daha fazla katkı koymalarını umuyor ve bekliyorum
Zira gün;bu gündür
Bu gün; ağlamak sızlanmak zamanı değildir
Bu gün;Demokrat Parti ve Türkiye için,bir şeyler yapmak zamanı dır.
İl ve ilçe başkanı arkadaşlardan da, bir istirhamım var;
Eğer 30 Mart’da ki yerel seçimlerde önünüze bir hedef koyar, belediye başkanlıkları,ya da belediye encümen azalıkları konusunda bazı kazanımlar elde ederseniz;
Demokrat Parti’nin yeniden toparlanıp güçlenmesinde, önemli bir hamle yapmış olursunuz
Sizlere saygı ve selamlarımı sunuyorum
Sizlerin gözü ve kulağı olmaya çalışacağım 10 ŞUBAT 2014 Pazartesi
                                                        Makine Yüksek Mühendisi Ahmet YALVAÇ
                                                            Anayurt Gazetesi Köşe Yazarı
                                                                a_yalvac@hotmail,com
                                                               Özel internet sitesi Yazarı
                                                          Ahmetyalvac1946,blogspot,com
                                                           Ya da doğrudan Ahmet YALVAÇ
Yazının ekleri:
1-Demokrat Parti Kongre Divan Başkanlığı’na teslim edilen ve Genel Kurul’a okunması talebi ile, verilen ön yazı
2-Çankaya ilçesi Seçim İşleri Başkanlığı’na yapılan kongrenin Geçersiz sayılması talebi ile,verilen dilekçe Çankaya ilçesi Seçim İşleri Başkanlığı’nın dilekçeye verdiği cevap

***
    DEMOKRAT PARTİ DİVAN BAŞKANLIĞINA
            Ben Makine Yüksek Mühendisi Ahmet YALVAÇ; Anayurt Gazetesi Köşe Yazarı ve                          Enerji Uzmanı
            Demokrat Parti 2007 Kahraman Maraş Milletvekili Adayı
            Süleyman SOYLU'ya karşı Genel Başkan Adayı
            Ve şimdi DP Ankara Etimesgut ilçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi
            Sayın Divan Başkan,
DP Genel Başkanı Sayın Gültekin UYSAL Yönetimi'nin faaliyetlerinin oylamasına geçilmeden önce, nazar ı itibara almanızı talep ettiğim bir kaç husus var
            Demokrat Parti'ye gönül vermiş biri olmam hasebiyle ayrıca araştırmacı bir köşe yazarı ve uzman kimliğim ile, Sayın UYSAL Yönetimi'nin faaliyetleri konusunda;oy kullanma yetkisine sahip olan üst kurul delegelerinin çoğundan daha fazla bilgiye sahibim
            Bu itibarla, söyleyeceklerim bu konu ile ilgili…
            Size sunduğum bu yazı ve ekinden, kongreye katılanları haberdar etmenizi, taleplerimi duyurmanızı ve bu konuda bir şeyler yapmanızı bekliyorum
            Konunun özü ve taleplerim şöyle:
            1-İlişikte sunduğum; DEMOKRAT PARTİ'DE KONGRE ÖNCESİNDE, BİLİNMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR...başlıklı yazı,
Bu yazının temel dayanağı ve kaleme alınma nedeni şu dur:
Demokrat Parti’nin ve dolayısı ile Sayın UYSAL Yönetimi'nin parasal sorunları herkesin malumu
Her neden se,Sayın UYSAL Yönetimi,gerekli parayı temin etmek için Genel Merkez binası ile,bitişiğindeki arsayı gazeteye verilen ilanla satmak istiyordu
Aslında Parti’nin mallarını satmaya başlayan ilk genel başkan o değildi ama,bu konu diğerlerinden farklı idi.Detayları bu yazıda okuyabilirsiniz
Tab ki elde kalan son ve en büyük taşınmaz;Merkez bina ile,bitişiğindeki arsa idi
Bu konuda bir çok spekülasyonlar var.
Bu gibi spekülasyonları da, size sunduğum bu yazı da okuyabilirsiniz
Bu en büyük taşınmazların elden çıkartılmak istenmesi tabi ki ben de çok üzdü ve rahatsız etti.
Satış işleminin durdurulması, kongrenin en geç 2013’ün Aralık ayının ortasında yapılması ve ihtiyaç duyulan paranın başka yollardan nasıl temin edileceği gibi konular ile,öneri ve tavsiye babında daha bir çok şeyi de içeren bir rapor dilekçe yazarak,Sayın UYSAL’a muhaberat kanalı ile verdim
Ne var ki  faaliyetlerini kongrede ibra ettireceğini düşünmüş olmalı ki, Sayyın UYSAL,ne gereğini yaptı,ne cevap verdi,her şey aynen devam etti
7gün sonrasında bir ihtarname dilekçesi yazıldı, yargıya baş vurulacağı belirtildi
Ama Sayın UYSAL yine bildiği yolda devam etti
Netice de ilk dilekçe ve sonrasındaki ihtarname bilgi için,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile,İçişleri Bakanlığı Siyasi Partiler Masası Başkanlığına verildi.
Bu gün bu bilgiler adı geçen yerlerde kayıt altındadır.
Ve bu durum kabul edilemez!...
Kongrenin de kabul edeceğini sanmıyorum
Ama amacım yerel seçim öncesinde,Demokrat Parti’nin önünü tıkamak da değil!...
Faaliyetler ibra edilebilir. Ama sunduğum yazı, evrak olarak yeni yönetime devredilip, gereğinin yapılması bir ev ödevi olarak verilebilir.
Bu sözü edilen bu ilk iki dilekçe, Parlamento muhabirleri tarafından haber yapılmış olup,size sunmuş olduğum, DEMOKRAT PARTİ’DE KONGRE ÖNCESİNDE BİLİNMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR…yazısı internette sitede mevcuttur.
Bu son yazıya başka taşınmazlarda ve daha başka konularda çok ilginç ve araştırılması gereken hususlar vardır
Ve ayrıca bu yazılardan,mail,ya da faks ile,çoğu partili,ya da Parti Teşkilatları,bir şekilde haberdardır
Ayrıca bu yazının kopyaları, bazı üst kurul delegelerine ve il başkanlarına da,elden verilmiştir
Bu bilgilerin gereğini yapmamak, başka sorunları gündeme getirebilir.Bu açıdan da çok önemli
            Bu yazı internet ortamında yayınlanmış olup,mail ya da faks ile,Demokrat Parti Teşkilatı,ya da mensupları bir şekilde haberdardır
            Ayrıca bu yazının kopyaları, bazı üst kurul delegelerine de, elden verilmiştir.
2- Demokrat Parti’ye sağlam gelir kaynağı temin etmek için, kongre tarafından yardım kampanyası başlatılmasına karar verilmesi,toplanan paraların yerinde kullanılmasını sağlamak için,nasıl kullanılacağının esaslarının da,belirlenmesini talep ediyorum
Bu konudaki detaylara ilgili yazıda da, yer verdim
3-Kongreye katılanlara hitaben 10-15 dakika sürecek bir konuşma yapmak istiyorum
Bu konuşmada bazı temel sorunlara değinmek,Parti mallarını satmadan,Demokrat Parti’nin cazibe merkezi haline nasıl getirilebileceği,özellikle de,yerel seçimlerde,belediye başkanlıkları ile,encümen azaları kazanımıonda nasıl başarılı olunacağı gibi hususlarda,bazı önemli ipuçlarını vermek istiyorum
Ya da, konuşmamı isteyen delegeler, Divana talepte bulunabilir
Kimseyi kırıp gücendirmemeye azami dikkati göstermeye çalışacağım
Umarım ki bu kongre, sorunları çözüp,Demokrat Parti'nin yükselişe geçmesine bir vesile olur
            Saygılarımla 2 Şubat 2014 Pazar
                                                                                     Ahmet YALVAÇ
            ***
       T.C. ANKARA
      Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na
            2 Şubat 2014 Pazar günü Ankara Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Demokrat Parti büyük kongresinin geçersiz sayılmasını talep ediyorum.
            Başka nedenlerde var ama, ben 2 hususu çok önemli ve yeterli buluyorum.
            1-Siyasi Partiler kanununa göre; Divan başkanı,yönetim kadrosunda yer alamaz.
            Kaldı ki Divan Başkanı, Sayın Yaşar TOPÇU,Genel İdare Kurulu GİK listesinde yer almaktadır.
            Komisyon teşkil edilip, sahnede yerlerini aldıklarında;bir kopyasını size de sunduğum bir ön yazı ve ekindeki;DEMOKRAT PARTİ KONGRESİ'NDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR...başlığını taşıyan yazıyı,Divan Başkanlığı'na sundum.
            Genel Merkez Yönetimi'nin faaliyetlerinin ibrasına geçilmeden önce, özellikle ön yazının kurula okunmasını ve Genel Kurul uygun gördüğü takdirde 10-15 dakikalık yapıcı mahiyette kısa bir konuşma yapma isteğimi belirttim.
            Ne var ki, başka komisyonlar kurulduğu halde,İtiraz ve Şikayet Komisyonu'nun kurulmasını oldu bittiye getirerek, kurulmamasını sağladılar.
            Bu sebepten olmalı ki, benim sunduğum yazıları dikkate almadılar,
            Bu yazıları Genel Kurul'a hitaben okumadılar.
            Ve sonuçta faaliyetler de onanmış oldu.
            Bu itibarla Divan ve Başkanı'nın seçiliş şekli ile, kongrenin herhalukarda ibra edilmesinin hedef alındığı anlaşılmaktadır.
            Bu nedenle, kongrenin geçersiz sayılarak yenilenmesini talep ediyorum.4 / 3 / 2014 Salı
            Saygılarımla
                                                   Makine Yüksek Mühendisi Ahmet YALVAÇ
                                        Demokrat Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi
            Ekleri:
            Divan Başkanlığı'na hitaben yazılan ön yazı
            2 Sayfa
            ***
            T.C.
ÇANKAYA 4.İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
BAŞKAN                   : İSMAİL TİRYAKİ
ZABIT KÂTİBİ         : ASİYE CANLAR
KARAR NO              : 2014 / 59

KARAR
Demokrat Parti Etimesgut İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet YALVAÇ Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na verdiği 04 / 02 / 2014 tarihli dilekçesi ile;
1-Siyasi Partiler Kanununa göre Divan Başkanının Yönetim kadrosunda yer alamayacağını, divan başkanı Yaşar TOPÇU'nun Genel İdare Kurulu listesinde yer aldığını,
2-Komisyon teşkil edilip sahnede yerlerini aldıklarında Demokrat Parti Kongresinde dikkate alınması gerek bazı önemli hususlar...başlığını taşıyan yazıyı divan başkanlığına sunduğunu, Genel Merkez Yönetimi'nin faaliyetlerinin ibrasına geçilmeden önce özellikle ön yazının kurula okunmasını ve genel kurul uygun gördüğü takdirde 10-15 dakikalık yapıcı mahiyette kısa bir konuşma yapma isteğini belirttiğini,başka komisyonlar kurulduğu halde, tiraz ve şikayet komisyonunun kurulmasını oldu bittiye getirerek kurulmamasını sağladıklarını, sunduğu yazıları dikkate almadıklarını, genel kurula hitaben okumadıklarını,sonuçta faaliyetlerin de onanmış olduğunu,divan başkanının seçiliş şekli ile kongrenin her halukarda ibra dilmesinin hedef alındığını ileri sürerek kongrenin geçersiz sayılarak yenilenmesini talep ettiği anlaşılmakla dilekçe ve ekleri incelendi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesinde Siyasi Partilerin Genel Merkez, İl ve İlçe organları seçimleri ile İl kongresi ve büyük kongre delegelerinin seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu başkanlarına sadece gözetim görevi verildiğinden söz edilmektedir.Bu konuda İlçe Seçim Kurulu Başkanlarının bundan öteye giden yetkileri bulunmamaktadır. Kaldı ki itiraz konularının Divanın kuruluşu ve işleyişine yönelik olduğu, burada yapılan işlemlerin başkanlığımızın görev ve yetkileri içerisine girmediğinden kongrenin geçersiz sayılarak yenilenmesine ilişkin talebin reddedilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Vaki talebin görev ve yetki yönünden REDDİNE,
Karardan bir örneğinin başvurusu halinde kendisine verilmesine,
04 / 02 / 2014 tarihinde kesin olarak karar verildi
A.Ç                                                                                                          
                                                                      İsmail TİRYAKİ
                                                           Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanı

            DEMOKRAT PARTİ KONGRE ÖNCESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR...
            12 Sayfa
            Nüfus cüzdanı fotokopisi
            Yönetim kadrosu listesi

1 yorum:

  1. ATATÜRK’ün Zhou Enlai yoldaşı Celal Bayar’ın emanetine hiç ihanet etmemiş Sn.Nazlı Ilıcak bugünkü Aydınlık gazetesine bir Önkibar-uyum pekâlâ sağlayabilecek yapıdadır. Sn.Önkibar da, İhlâs Holding gazetesinde yazarken, aynı O'nun gibi, FETÖ'ye hiç aman vermez, kök söktürürdü.

    YanıtlaSil