4 Aralık 2014 Perşembe

TÜRKİYE’DE SİYASETEN GELİNEN NOKTA DA; ÇÖZÜM ÖNERİLERİ…

TÜRKİYE’DE SİYASETEN GELİNEN NOKTA DA; ÇÖZÜM ÖNERİLERİ…
Ahmet YALVAÇ
Makine Yüksek Mühendisi
Gazeteci - Yazar
           Sevgili Okurlar,
Bu gün yaşadığımız temel sorunlar;
Adalet ve kalkınma Partisi AKP’nin, 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara taşınması ile başlamıştır.
Taşınma konusu üzerinde ayrıca duracağız.
Dolayısı ile sorunun temel kaynağı ile
Her konuda geriye gidiş ve çöküş,
Hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünüp, parçalanma noktasına gelmiş olması da 
AKP iktidarı ve onun uygulamaları neticesinde ortaya çıkmıştır…
Hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının yeniden sağlanması,
Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının görevlerini tekrar yapar hale gelmeleri;
Ancak bir iktidar değişikliği ile mümkün gözükmektedir…
Bu itibarla eğer AKP’nin hangi şartlarda ve nasıl iktidar olduğunu,
Kimlerden ve nasıl oy aldığını iyi analiz edip, ortaya koyarsak;
Sonrası biraz kolay…
2015’de yapılacak olan Milletvekili seçimi, bu konuda bir fırsattır.
Bu seçim normalde, Haziran’da yapılacak ama
Nisan sonu, Mayıs başına da alınabileceğı söyleniyor…
Bu seçimde eğer AKP;
2 inci ya da daha gerilerde olursa,
Sorun önemli ölçüde çözülür…
Yok eğer AKP;
Yine kazanırsa,
İş o zaman çok zora girer…
Tabi ki ben bu analizler neticesinde, siyasi partilerin mevcut durumları hakkında da bir şeyler söyleyerek;
Siyasi dengenin yeniden nasıl kurulacağı hakkında, görüşlerimi de ortaya koymaya çalışacağım…
Şimdi şu soruya cevap vermemiz gerekiyor.
AKP üst üste 3  seçimi, acaba bileğinin gücü ile mi kazandı?...
Bakınız, AKP’den istifa eden Balıkesir Milletvekili Prof. Dr. İdris BAL, bir TV kanalında 13-14 gün kadar önce, bu konuda neler demiş:
Bu güne kadar yapılan seçimlerde AKP'nin aldığı oyların;
Gerçeği yansıtmadığını belirterek;
Gerçek oranın daha aşağılarda olduğuna vurgu yapmış...
Hatta bir rakam bile telaffuz etmiş...
Gerçeğin üstündeki üstündeki oyların kaynağı;
Sandık çalıp, içlerine AKP oyu doldurma,
Mükerrer oy kullandırma,
Ölmüş insanları seçmen yazdırma
Ve Sandık listelerinde karışıklık yaratma gibi seçim hileleri…
Devamında ise şöyle söylemiş:
Aslında bu gibi hususları AKP’de herkes biliyor ama
Partide iken açıklarlarsa;
Partilerine ihanet etmiş durumuna düşeceklerinden susuyorlarmış…
Buna benzer hileler seçimlerde Muhalefet Partileri tarafından tespit edilip, ilgili makamlara gereğinin yapılması için şikâyet te bulunuluyordu ama
Devletin tüm kurum ve Kuruluşları;
AKP’nin amacına uygun hale getirildiğinden, bir sonuç alınamıyordu…
Hemen her seçim dönemde bunun gibi çok örnekler gördük, yaşadık… 
İdris BAL’ın bu itirafının bizler açısından da çok mantıklı yanı var.
Zira herkes biliyor ve görüyordu ki;
İşçi memnun değil,
Memurlar, emekliler memnun değil,
Şehit aileleri memnun değil,
Esnaf, sanatkâr, Köylü memnun değil;
O halde AKP, bu oyları nereden ve kimden alıyor diye, herkes merak ediyordu…
İşte sorunun cevabı çıktı…
Sorunun çözümü, ancak bir iktidar değişikliği ile mümkün gözüküyor dedik ama
Eğer verilen oylar çalınıyorsa,
Şikâyet edildiğinde;
Görevli Makamlar tarafsız davranıp, gereğini yapmıyorlarsa;
Ve de AKP, iktidarı bırakmak niyetinde değilse;
İktidar değişikliği nasıl olacak?...
Şimdi bu konuda başka bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum.
Bundan önceki iktidarlar zamanında da bazı sorunlar yaşanıyordu ama
Siyasiler yasal ve anayasal sınırları zorladıkları, ya da aştıklarında;
Türk Silahlı Kuvvetleri TSK,
İç hizmet kanunu gereğince, kendine verilen, Cumhuriyeti Koruma ve Kollama görevi adı altında;
Bir sigorta görevi olarak devreye girer ve uyarırdı…
Cumhuriyet döneminde, bu uyarıların dışında TSK;
 1960 ve 1980’de 2 defa da darbe yapıp, iktidarı değiştirmiştir…
Biz burada askeri vesayeti ve darbeleri savunmuyoruz ama
Uyarı ve darbeler yapılırken;
Ortada hiçbir haklı gerekçe olmadığını da söyleyemeyiz…
Örneğin yakın tarihimizde Necmettin ERBAKAN döneminde, baş gösteren bazı irticai faaliyet girişimleri…
ERBAKAN’ın şu sözleri çok önemli…
Değişim kanlı mı olacak, kansız mı olacak? gibi
Şimdi bunlar unutuldu mu?..
Günümüzde ki mevcut durum ise şu:
AKP Askeride kendi amacına uygun hale getirdiğinden, korkuda kalmadı…
Pe ki böylesi bir durumda;
Siyasi iktidar, anayasa ve yasaları da tanımıyorsa, buna kim engel olacak?...
Cumhuriyet rejimini kim koruyacak?...
Şimdi Halkımız ve Türkiye Cumhuriyeti;
Zor anlar için, korumasız ve sigortasız durumda…
Eğer bu sebepten dolayı;
Halkımız bir gün sokaklara dökülmek zorunda kalırsa;
Muhtemelen çok analar babalar ağlayacak…
Umarım ki öyle olmaz!...
Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Devlet’in Makamları,
Bu gibi sorunların nasıl aşılacağını şimdiden düşünmeleri lazım…
AKP BİR DIŞ OPERASYON NETİCESİNDE İKTİDARA HAZIRLANIRKEN;
MERKEZSAĞ’DA BAŞKA BİR OPERASYONLA ÇÖKERTİLMİŞTİR…
Bu dış operasyonlardan, öncelikle birincisini anlatarak işe başlamak istiyorum…
Amerika Birleşik Devletleri ABD;
Irak’daki enerji kaynaklarına el koymayı, dolayısı ile de Saddam Hüseyin’i devirip, Irak’ı işgal etmeyi kafasına koyduğunda;
Türkiye’de kendisine yardımcı olacak bir yönetimin olmasını istiyordu…
Ama Demokratik Sol Parti DSP, Refah Partisi RP ile Milliyetçi Hareket Partisi MHP’den oluşan koalisyon Hükümetinin başı;
DSP lideri ve Başbakan Sayın Bülent ECEVİT,
Yandaş olmayı, ABD’nin emellerine alet olmayı istemiyordu.
Bu sebepten ECEVİT Hükümeti’nin yıkılması ve yerine yandaş bir Hükümetin iş başına gelmesi isteniyordu…
Bu maksatla bir ekonomik kriz yaratıldı
Ve MHP Lideri Devlet BAHÇELİ,
Kendi yetkili kurullarına da danışmadan bir erken seçim konusu ortaya attı
Dolayısı ile Türkiye hızla seçim ortamına girdi ve nihayetinde, AKP seçimi kazandı ama
AKP’nin lideri Recep Tayyip ERDOĞAN, bölücülük yaptığı gerekçesi ile hapis yattığından,
Milletvekili de olamamıştı…
Ama Recep Tayyip ERDOĞAN,
ABD Başkanı George W BUSH’un davetlisi olarak ABD’ye gitmişti.
Böylesi bir husus, ABD’nin protokol kurallarına da aykırı olan bir husustu…
Recep Tayyip ERDOĞAN ile BUSH arasında nelerin konuşulduğunu bilmiyoruz.
Ama bu görüşmede Türkiye adına bazı taahhütlerde bulunulduğu muhakkak…
Türkiye adına ne gibi taahhütlerde bulunulduğu, ne gibi tavizler verildiğini,
Siyasiler ve Halkımız bilmiyor ama
ABD tarafında görüşmenin kayıt altına alındığı muhakkak…
ABD tarafına ne gibi tavizler verildiğini;
Bu gün Türkiye’nin aşama aşama bölünme noktasına nasıl geldiğinden, getirildiğinden görerek, yaşayarak anlıyoruz…
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Milletvekili seçilmesi konusunda önünü açan ise;
O zaman CHP’nin başında bulunan Sayın Deniz BAYKAL.
Bu konuda yapılan bir Anayasa değişikliği ile
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın önünü açtı ve Milletvekili olarak Meclis’e girmesine vesile oldu…
Sonrası malûm…
Bu noktada Sayın BAYKAL’ı işbirlikçi olarak suçlayanlar belki olabilir ama
Ben aynı kanıda değilim…
Şu an itibarı ile CHP’nin de çökertilip, AKP’ nin2015 seçiminde;
Önünde dikenli bir tarla gibi gördüğü engellerin temizlenmesi noktasında;
Tertiplerin kurgulandığı bir dönemde,
Sayın BAYKAL’ın
Devreye girmesinin ve bir şeyler yapmasının, şart olduğunu düşünüyorum…
Tabi ki CHP konusunda söyleyeceklerim henüz bitmedi…
ABD’nin hamleleri;
AKP iktidara taşındıktan sonra da devam etti…
 Irak’ı işgal öncesinde;
ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye üzerinden geçmesi konusunda;
Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM’nin onayının alınması gerekiyordu.
Hazırlanan fezlekeye baktığımızda;
Şimdi Türkiye’nin bölünüp parçalanma noktasına gelmesini de göz önünde bulundurduğumuzda;
Şimdiki durumla da ilişkili olabilecek çok önemli, çok vahim bazı ipuçlarını da görebiliyoruz…
ABD ve koalisyon güçlerinin Türkiye üzerinden Irak topraklarına geçmesini anladık da;
Yanılmıyorsam ağır silahlarla donatılmış 120 Bin ABD askerinin Güneydoğu sınırımızda sürekli konuşlanmasının,
Nerede ise tüm hava ve deniz limanlarının ABD’nin kullanımına açılması gibi şartların bulunmasına ve de bu gibi konularda, diretilmesine ne demeli?...
Bu hususu nasıl yorumlamalı?...
AKP Hükümeti ve de dolayısı ile o zamanki Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN;
1 Mart 2003 Tezkeresinin Meclis’den geçirilmesi konusunda olağanüstü bir gayret sarf edip, bütün imkânları kullanmasına rağmen;
AKP içinden de bazı Milletvekillerinin hayır oyu kullanmaları neticesinde;
Tezkere reddedildi...
Teskerenin reddedilmesi konusunda tüm halkımız, sivil toplum örgütleri STK lar ve Türk Silahlı Kuvvetleri TSK’da karşı çıkıp, katkıda bulundu ama
Bu konuda en büyük katkıyı CHP lideri Deniz BAYKAL yaptı…
Fiili olarak gelinen bu noktada yapılacak bir şey yoktu ama
ABD böyle bir neticenin alınmasında kilit rol oynayanlar konusunda bir şeyler yapma gereğini duydu…
Ve bazı tasfiye operasyonlarına başlandı…
Bu kapsamda CHP lideri Deniz BAYKAL, bir kaset operasyonu ile
Ki bu kaset operasyonunda Başbakan Tayyip ERDOĞAN’ın da;
Basına sızdırılması konusunda bilgi ve katkısının olduğu, sonradan anlaşıldı ve bu husus da  basına yansıdı…
TSK’nın bu Tezkereye direnen vatansever Komutanlarına da
Bu kapsamda BALYOZ, ERGENEKON, POYRAZKÖY ve ASKERİ CASUSLUK gibi çok vahim suçlama ve tertiplerle
Tutuklanıp, Silivri, Hasdal…gibi ceza evlerine konulması
Ve de en önemlisi TSK’dan koparılmaları;
Gelinen noktanın bir öç alma girişimi olmasının dışında;
  Türk Silahlı Kuvetleri’nin vurucu gücünün ve bölgesel etkinliğinin azalmasına yönelik olduğu da;
Sonraki gelişmelerden anlaşılmaktadır…
Özellikle Deniz Kuvvetleri’ne mensup üst düzey bazı komutanların;
Askeri casusluk gibi uyduruk iddialarla içeri atılmalarının asıl nedeni;
Sonradan anlaşıldı.
Türk Deniz Kuvvetleri’nin açık denizlerde bile, belirleyici bir güç haline gelmeleri, MİLGEM gibi bir yapılanma ile olmaya başlamıştı.
Böyle bir yapılanma sayesinde;
 Büyük ve tam donanımlı savaş gemilerinin Türkiye’de Türk mühendislerinin katkı ve çalışmaları ile yapılabiliyor hale gelmesi
Birilerini çok rahatsız etmiş olmalı ki;
MİLGEM’e katkı koyan, proje üreten, mühendis, bilim adamı ve Komutanlar,
Askeri casusluk gibi uyduruk suçlamalarla, içeri alındılar.
Böylesi insanların,
Casusluk iddiaları ile içeri alındığı, Türkiye’den başka bir yer var mı acaba?...
MİLGEM’e katkı koyan destek veren bu Komutanlar;
Aynı zamanda ABD’nın Karadeniz’i kullanmalarına,
Montrö boğaz anlaşmaları gereğince engel olmak istemişler…
Birde sonradan gördük ve anladık ki;
Bu Komutanlar içeri alındıktan ve Türk D eniz Kuvvetleri’nin vurucu gücü, bir şekilde zaafa uğratıldıktan sonra;
Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve ABD’’yi de arkasına alarak;
Başta İsrail olmak üzere bazı devletler ve şirketlerle anlaşmalar yaparak,
 Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında petrol ve doğal gaz aramalarına başlamışlar
Ve sonuçta önemli miktarda doğal gaz rezervlerine ulaşmışlardır…
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına,
Önemli bilim adamlarına, bazı siyasetçilere, bazı gazetecilere tertipler hazırlayıp, 4-5 yıl, hatta daha uzun süre içeride kalmalarına vesile olunduktan sonra;
Tayyip ERDOĞAN’ın Baş Danışmanı Ankara Milletvekili Yalçın AKDOĞAN’ın;
Cemaat Milli Ordumuza kumpas kurdu gibi itirafları sonucunda…
Ve yaşanan hukuki girişimlerinde neticesinde,
Serbest kalmışlardır…
Hâlbuki bu insanların çoğu, müebbetle yargılanıyordu…
Ama kim, ya da kimler hangi nedenlerle bir şeyler yapmış olurlarsa olsunlar;
Bu gibi konularda asıl sorumlu;
Siyasi iktidarın kendisidir…
BAŞLANGIÇDA ABD İLE AKP’NİN ÇIKARLARI UYUŞMUŞ OLSA BİLE; BU GÜN İÇİN ABD; AKP’Yİ VE TAYYİP ERDOĞAN’I GÖZDEN ÇIKARMIŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR…
Bunun temel nedeni, kendisine verilen ev ödevini zamanında yerine getirememesi, ya da başarısız olması,
En önemlisi de, Suriye lideri Beşar ESAD devrildikten sonra;
Yerine gelecek İslami yönetimin,
Beşar ESAD’ı aratacağının ABD tarafından fark edilmesi
Ve Rusya’nın bölgedeki çıkarları nedeni ile askeri gücünü de ortaya koyarak, Esad’ı desteklemesi,
Yaşanan örneklerle de görüldüğünden;
ABD Ortadoğu politikasında bazı değişiklikler yapma gereğini duymuştur…
Sonradan IŞİD belasının da ortaya çıkması ve ABD’nin IŞİD’le mücadelesi söz konusu olduğunda;
Yeni Cumhurbaşkanı Tayyip ERDOĞAN’ın yan çizmesi
Ve her defasında işi dönüp, dolaşıp Esad şartına bağlaması gibi hususlar,
Bardağı taşıran son damlalar olmuştur…
Bu gün için özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip ERDOĞAN;
Amerika ve Batı basınında;
Yolsuzluk iddiaları, Aksaray konusu ve lükse düşkünlüğü, baskıcı bir rejim uygulamaya doğru gidişatın ortaya çıkması, en basit konularda bile eleştirilere tahammül edemeyip, zora ve şiddete başvurması,
Amerika’yı Müslüman denizciler keşfetti gibi iddialar,
Kadınlarla erkeklerin fıtrat gereği eşit olmadıkları gibi hususlar, hep eleştiri konusu olduğu gibi
Alay konusu da olmaktadır.
Amerika’ da bir Televizyon kanalında yayınlanan ve internete de düşen bir video görüntüsünden bahsetmek istiyorum
Televizyoncu Aksaray konusunu ve 1000 odalı olmasını, kendine göre gerekçelerle eleştiriyor
Ve bir yerinde de Tayyip ERDOĞAN’ın attan düşüşünü gösteriyor…
Ve sen çok yaşa be at diye de vurgu yapıyor…
Tabi ki bizler bazı konularda eleştiriler yöneltsek bile
Türkiye’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın, böyle bir duruma düşmesinden üzüntü duyuyoruz…
ABD, TÜRKİYE’DE BİR ILIMLI İSLAM DEVLETİNİN KURULMASINI İSTİYORDU…
Biz yukarıda ABD’nin Irak’ı işgal öncesinde;
Türkiye’de kendisine yardımcı olacak yandaş bir Hükümetin bulunmasını istediğini ve sonrasını yukarıda anlattık ama
Böylesi bir planın hazırlığı, daha önceleri,1990’lı yıllarda başlamıştı…
ABD Türkiye’de ılımlı İslam modeli bir siyasi parti kurmak istiyordu…
İçinde Necmettin ERBAKAN’’ın bulunmadığı siyasi bir oluşum…
Böylesi bir hususun varlığını, Demokrat Parti Genel Başkanlarından Namık Kemal ZEYBEK  bir örnekle şöyle anlatıyor:
ABD’nin Ankara Büyük Elçiliği-Siyasi İşler Müsteşarı ona gelip, şöyle demiş:;
Türkiye’de Necmettin ERBAKAN’sız ılımlı bir siyasi parti kurulmasını istiyoruz.
Sizde bu  oluşuma katılmak ister mi siniz?...
O da hayır cevabını vermiş…
Eski başbakanlardan Tansu ÇİLLER’de daha görevde iken, başkaca bir söz etmiş ve şöyle demiş:
ABD Irak’ı işgal edecek, ama ben o zaman başbakan olmayacağım…
GAZETECİ HULKİ CEVİZOĞLUNA BİR ÇAĞRI;
MERKEZSAĞ NASIL ÇÖKERTİLDİ?...
Ceviz kabuğu Programı Yapımcısı Hulki CEVİZOĞLU, yakın bir tarihte benim söylediğime benzer şeyler söyleyerek şöyle dedi:
 Bir operasyonla Tayyip ERDOĞAN ve onun partisi AKP, iktidara hazırlandı ama
En büyük operasyon, Merkez Sağa yapıldı…
Yine yakın zamanlarda bir anket şirketi sahibi Hakan BAYRAKÇI şöyle dedi:
2007 Milletvekili seçimlerinde;
Demokrat Parti, anketlerde % 17’yi gösteriyordu…
Nasıl oldu da Demokrat Parti ile Anap birleşemedi?...
Ben bunu hâlâ anlamış değilim…
Onun için, Hulki CEVİZOĞLU, CEVİZ KABUĞU programında bu konuyu mutlaka incelemeli diyorum…
Bu husus, Türkiye’de tıkanan siyasetin önünün açılması konusunda çok önemli bir fırsattır…
Ben, 2007’de Demokrat Parti’den Kahraman Maraş Milletvekili Adayıydım.
Bizlerde kazanacağımıza inanıyorduk ama son anda bir şeyler oldu…
Şimdi ilginç bir durum ve ilginç bir soru:
Demokrat Parti Genel Başkanlarından Süleyman SOYLU ile
HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ;
Her ikisi de, AKP ve Tayyip ERDOĞAN için söylemediklerini bırakmıyorlardı. Ses ve görüntü kayıtları ile durum ortada…
 Ama şimdi;
Her ikisi de AKP’de genel başkan yardımcıları
Sizce bu işte bir gariplik yok mu?...
Ben Süleyman SOYLU’nun uygulamalarını yakından bildiğim için, onun hakkında bir şeyler söylemek istiyorum:
Demokrat Parti’ye 2inci defa adaylığını koyduğunda;
Kaliteli pet bardaklarının üstüne birde çıkartma resmini hazırlatıp, yapıştırmış…
Böyle binlerce pet düşünün, büyük para, büyük israf…
Onun lüks otellerde Parti adına yemekli toplantılar yaptığını biliyorum…
Sonrasında iç çamaşırlarını bile, Partinin kasasından ödediği iddiaları ortaya atıldı.
Ama gerçek olan şu ki;
Önceki yönetimden devir aldığı paraları bitirdikten sonra, Partiyi birde borçlandırdı
Ve sonuçta Ankara’da Selânik Caddesi’nde ki  Genel Merkez binası satılmak zorunda kaldı.
Şimdi sorulması gereken soru şu:
Yoksa Demokrat Parti’yi zayıflatıp bitirme konusunda, birileri ona bir görev mi vermişti?...
Demokrat Parti’nin şimdiki Genel Başkanı Gültekin UYSAL içinde bir şeyler söylemek istiyorum
30 Mart Yerel Seçimlerinde % 0.40 oy almış.
Başarısız olduğu ortada
İstifada etmiyor…
Üstelik bilgili, tecrübeli kişilerin önerilerini de dinlemiyor…
Buradan da anlaşılıyor ki Demokrat Parti’yi güçlendirip Meclis’e sokmak gibi bir niyetinin olmadığı da anlaşılıyor.
Ama Demokrat Parti’nin gayrı menkulleri teker teker satılmaya devam ediyor…
ANAP’tan kalan Genel Merkez binası da birkaç defa satılmak istendi ama
Bazen sorunlar çıktı,
Bazanda satışa engel olundu…
Şimdi buradaki soru şu:
Acaba birileri Demokrat Parti’yi mallarını da satıp, batırma konusunda ona da bir görev mi verdi?...
Son durumu merak edenler, benim web siteme girip, yazdıklarımı okuyabilirler.
Siz okurlar Demokrat Partili olmayabilirsiniz ama
Türkiye’de siyaset cephesinde neler olduğunu anlamanız açısından çok mühim bir örnek…
Bir de internet gazetesi Demokrat Zafer’de Yekta YAKTI’nın yazılarına da bir göz atabilirsiniz…
Eğer Türkiye’de siyasi dengenin yeniden kurulması isteniyorsa;
Demokrat Parti mutlaka ayağa kalkmalı
Ve siyasette ben de varım demeli…
Zira Türkiye’de Halkımızın büyük çoğunluğu, Merkez Sağ eğilimlidir.
Ve AKP’yi iktidar yapan da, Merkez Sağ seçmenlerin oylarıdır.
Bu gün için AKP saflarında yer almış olan Merkez Sağ kökenli 58 Milletvekili var…
DP’de küçük bir kıpırdanmada;
Önce bu Milletvekilleri AKP’yi terk eder, sonrası malûm…
AKP İKTİDARI İLE TÜRKİYE’NİN GELDİĞİ NOKTA; BİR KARŞI DEVRİM Mİ DİR?
Bu sorunun cevabını birkaç örnekle ortaya koymaya çalışalım
1-Yüksek Öğretimde Türban yasağının bir insan hakları ihlali olduğunu savundular
Bu gibi konularda çok tartışmalar yaşandı…
Milliyetçi Hareket Partisi MHP, bu konuda hep AKP’nin yanında yer aldı
Hatta Atatürk’ün Partisi CHP’nin lideri Kemal KILIÇDAROĞLU;
Meseleye insan hakları açısından bakarak;
Eğer iktidara gelirsek, Türban yasağını biz kaldıracağız dedi…
Bir kere yasak delindi, yol açıldı ya;
Bu gün Türban, Anaokuluna kadar indi…
2-Orta öğretimde neredeyse bütün okulları, İmam-hatip şekline soktular…
Çoğu veli bu duruma isyan edip, çocuklarını bu ad altın anılan okullara göndermek istemiyorlar ama
Çocuklarını paralı okullarda okutacak kadar imkânı olmayanların;
Başka çareleri yok…
Alevi vatandaşlarımız çok rahatsız…
Hatta yeni sistemin uygulaması neticesinde;
Ermeni bir vatandaşımızın çocuğu, ikamet ettiği şehrin dışında başka bir yerdeki İmamhatip lisesine çıkıyor…
Aynı şekilde bir Musevi vatandaşımızın çocuğunun gideceği yer de, yine bir İmam-hatip Lisesi olarak çıkıyor…
Bu gibi konularda basına çok örnekler yansıdı…
Yapılan şikâyetlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM, Türbanı bir Dini simge olarak kabul edip, laiklik prensibinin uygulandığı alanlarda konulan yasağı doğru buldu
Zorunlu Din dersi uygulamalarını da insan haklarına aykırı buldu…
Ama AKP bildiği yolda devam ediyor, yasak falan tanımıyor…
Şimdi sorulması gereken soru şu:
Laikliği ve demokrasiyi yönetim biçimi olarak benimseyen ülkelerde böyle bir uygulama olur mu?
Böylesi bir uygulama, bizim Anayasa ve Yasalarımıza göre de yasak değil mi?
Bu gibi uygulamalar ancak Şeriat esaslarına göre yönetilen, Müslüman ülkelerde var…
Bazı vatandaşlarımız, Türbanda, İmam-hatipleştirme de ne zarar var diyebilir ama
1-2 Örnekle açıklamak istiyorum
Örneğin Türbanlı bir bayan doktorun, Dini anlayışıma aykırıdır diye,
Acil bir durumda ki erkek hastaya , müdahale etmediği gibi örnekler mevcuttur.…
Din referanslı AKP İktidarı;
Hayalindeki Dini kurallara dayalı bir yönetim kurmak için
,İmam-hatip okullarını bir arka bahçe olarak görmektedir…
Öyle anlaşılıyor ki;
Bu yolla Alevi çocuklarını, hatta Hıristiyan çocuklarını bile
Kendi tarafına çekeceğini düşünüyor…
3-İleri Demokrasi dediler ama
Kulağa hoş gelen bu gibi sözlerle
Demokrasiyi,
İnsan haklarını, hak ve adaleti,
Eskisinden daha gerilere götürdüler…
Demek ki ileri demokrasi sözleri ile
Ülkeyi kendi kafalarına göre yönetecekleri bir ortamın oluşturulması özgürlüğünü
Kastediyorlarmış…
 Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de, Cumhuriyet’e karşı olan ve bir Şeriat Devleti kurma özlemi içinde olan insanlar vardı ve bu güne kadarda, bu faaliyetler bir şekilde devam etmiştir.
Şimdi sizlere bu konuda kısa bir özet sunmak istiyorum.
Bazı insanların Cumhuriyet karşıtlığı ile
Atatürk düşmanlığı eş anlamdadır…
Bu gibi insanlar her nasılsa;
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, bir Din düşmanı, Müslümanlık karşıtı gibi göstermişler,
Bu güne kadar da hep öyle olmuştur…
Başta İskilipli Atıf Hoca gibi bazı Din adamlarının asılmış olması;
ATATÜRK’ün Din düşmanı imiş gibi gösterilmesinde çok önemli bir etkendir.
Özellikle Ceviz Kabuğu Programında, işin aslının öyle olmadığı, tarihi gerçekler ve belgelerle ortaya konmuştur.
Meğerse İskilipli Atıf Hoca;
Henüz işin olgunlaştırılmasında ki aşamasında, şapka giyilmesi gibi hususları;
Din düşmanlığı mertebesinde gördüğünden, tabi ki böylesi bir husus, sadece bir vesilede olabilir;
İskilipli ATIF Hoca,
İngilizlerle iş birliği içine girerek, Kurtuluş Savaşını engellemeye çalışıyor.
Sonuçta vatana ihanetten yargılanarak, idama mahkûm ediliyor.
Şimdi başka bir örnek:
Kurtuluş Savaşı öncesinde, Yunanlıların İzmir’i işgali öncesinde;
İzmir Müftüsü, Yunanlılara karşı konulmaması konusunda, Halka fetva veriyor…
Tabi ki böylesi bir emir, Padişah tarafından verilmiş olsa bile yerine getirilmemesi gereken bir husus…
Tabi ki Kurtuluş Savaşı öncesinde ve Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında, çoğu Din adamının Mostafa Kemal Atatürk’ün yanında yer aldığını biliyoruz…
Çoğunuz bilirsiniz;
İstanbul Şişli’de Halâskâr Gazi caddesinde ATATÜRK Evi var. Orası bir müze.
Bu ev, Kurtuluş Savaşı öncesinde;
ATATÜR’ün strateji belirlediği, planlar yaptığı bir mekân…
Bazı Din Adamları;
Mustafa Kemal ATATÜRK’ü kurtarıcı olarak gördüklerinden;
Ona sen bizim halâskârımızsın diyorlar
Ve bundan böyle, o Evin bulunduğu cadde, Halâskâr Gazi adını alıyor.
Şimdi de Köy Enstitüleri’nin neden kapatıldığı konusunda bir şeyler söylemek istiyorum:
Şimdilerde bile Köy Enstitüleri’nin ne kadar faydalı ve üretime dönük eğitim kurumları olduğuna vurgu yapılıyor…
Ve bence geliştirilmiş hali ile yeniden kurulmalı…
Şimdi AKP Hükümeti’de kızlı-erkekli eğitime karşı çıkıyor ya…
O zaman da bu kafadaki insanlar, kızlı-erkekli eğitime karşı çıkıp,
Baskınlar yapıyorlar, kütüphaneleri dağıtıyor, zarar veriyorlar vs.
Neticede Siyasilere de baskı yaparak, bu eğitim kurumlarının kapatılmasına vesile oluyorlar…
Bu gibi konularında Halkımıza iyi anlatılması lâzım…
ATATÜRK’ün Din karşıtı biri olmadığı gibi daha bir çok hususlar;
Bu gün yapılan araştırmalar ve yazılan kitaplar vesilesi ile
Önemli ölçüde anlaşılır hale gelmiştir.
Bazı televizyon kanallarında ATATÜRK kitapları adı altında, çok da ucuz fiyatla ve uygun ödeme koşulu ile
Bu kitapları Halkımızın istifadesine sunuyorlar.
Bu konuda araştırıp, kitapları hazırlayan yazarları
Ve cazip fiyatlarla bu kitapları Halkımızın istifadesine sunanları,
Yürekten kutluyorum…
Ama salon toplantıları ve yerel televizyonlardan da yararlanarak,
Bu bilgilerden daha fazla insanın yararlanması sağlanmalıdır…
BEN GELECEK ADINA UMUTLUYUM
Bu gün;
AKP İktidarının uygulamalarından ve Türkiye’yi getirildiği noktadan rahatsızlık duyan
Ve oranı % 60’a varan bilinçli ve kaliteli bir Halk topluluğu vardır.
Bu hususu;
Gezi eylemlerinde,
Cumhuriyet Mitinglerinde,
Silivri boykotların da,
Valide Bağ direnişinde
Ve daha birçok toplumsal hareketlerde gördük,
Gençlerimizin ve bazı vatandaşlarımızın böylesi duyarlılığı;
Bizleri gelecek adına çok umutlandırdı…
Demek ki Cumhuriyet’in mayası, önemli ölçüde tutmuş…
En makul en haklı konularda bile
AKP Hükümeti’nin birilerine çıkar sağlama girişimleri neticesinde
Yaşanan maden kazaları, iş kazaları, Termik Santral kurma vesilesi ile zeytin ağaçlarının kesilmesi girişimleri 
HES Projeleri nedeni ile;
Köylü vatandaşlarımızın topraklarının su altında kalması,
Su kaynaklarının ellerinden alınması gibi nedenlerle de;
Hükümetin uygulamalarına karşı muhalefet artmaktadır..
Bu gibi ilave gelişmeler AKP’nin işini her geçen gün, biraz daha zora sokmaktadır…
DÜŞMANIN ATTIĞI TAŞ DEĞİL;
DOSTUN ATTIĞI GÜL YARALAR BENİ SÖZÜ MİSALİ
CHP’DE UYGULANAN SİYASET…
 CHP Lideri Kemal KILIÇDAROĞLU, dürüst ve çalışkan birisi
Bu gibi konularda çoğu insan benim gibi düşünüyor…
Ama bazı konularda duygusal davranıp, hatalar yapıyor.
Kritik bir zamanda, dikkatli olursa;
CHP ve Türkiye adına daha yararlı olur…
1-Olağanüstü Kongre de, ben Dersimli Kemal vurgusu ile
Dersim konusunun, başka taraflara çekilmesine
Ve yeni tartışmaların başlamasına vesile oldu…
2-Ardından, akrabası olduğunu öğrendiğimiz Hüseyin AYGÜN;
Dersim’de zehirli gaz kullanıldı, katliam yapıldı gibi gerekçelerle
Birleşmiş Milletler’e başvurdu…
Böylesi bir hususun;
CHP Teşkilatı ve CHP’li çoğu vekil arasında da rahatsızlık yarattığını düşünüyorum…
Başbakan DAVUTOĞLU bu husus bir fırsat bilip, hemen bir açıklama yaptı:
Dersim, 2inci bir Kerbelâ dır.
Ben Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun böylesi bir açıklamayı;
Alevi vatandaşlarımızdan en azından bir kısmının oylarını almaya yönelik,
Siyasi bir manevra olduğunu düşünüyorum..
Halk TV’de, sanıyorum Tuncelili bir Alevi vatandaşımız şöyle dedi:
Biz Seyid Rıza’nın suçlu bulunup, idam edildiğine inanmıyoruz gibi anlama gelen laflar etti ve ona;
İade-i itibar tanınmasının ve adının bir okula verilmesi gibi şeylerde söyledi
Seyit Rıza ;
Bu gibi konuların üzerinde duran, gündeme getiren siyasilerin akrabaları da olabilir.
Onların bu sebeple duygusal davrandıkları da düşünülebilir…
Daha önceden de bilindiği gibi aşırı söylemleri olan Hüseyin AYGÜN gibiler;
CHP’den Milletvekili yapılmamalıydı…
Demek istediğim husus şudur:
Son anketlerde CHP’nin oylarında bir düşüş görülmesinin asıl nedeni;
CHP’nin 6 Ok, dolayısı ile
Atatürk ilkelerinden sapma gösterdiği
Ve nihayetinde Dersim tartışmalarının;
Bu oy düşüşünde etkili olduğu anlaşılıyor…
DERSİM’DE ZEHİRLİ GAZ KULLANILDIĞI, KATLİAM YAPILDIĞI İDDİALARI DOĞRU MU DUR?
Ceviz Kabuğu Programına katılan Cengiz ÖZAKINCI;
İngiliz Arşiv belgelerine de dayanarak, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ortaya koydu…
Dersim harekâtlarının yapıldığı 1937-1938 yıllarında;
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde henüz zehirli gaz bulunmuyormuş…
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti;
Yaklaşan 2inci Dünya Savaşını da göz önünde bulundurarak, İngiliz Hükümetinden bir uzman istemiş.
Buradaki amaç, başka devletlerin zehirli gaz kullanmaları halinde;
Alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak ve koruyucu malzeme temin etmek…
Ama İngiliz Hükümeti gaz uzmanı talebine;
1939’da karşılık vermiş.
1939 İkinci Dünya Harbinin başladığı tarih.
1inc. Dünya Harbinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ALMAN Generaller kumanda ediyorlardı.
Söylendiğine göre;
Alman generaller, Anzaglara, .İngiliz ve Fransız askerlerine karşı kullanılmak üzere;
Zehirli gaz kullanılmasını önermişler.
Ama Türk Komutanlar demişler ki:
Bizler, kurşun atarız ama zehirli gaz kullanmayız…
Dersim’de sivil Halka karşı katliam uygulandığı iddialarının doğru olmadığı da anlaşıldı
Harekat, Devlete isyan eden Derebeylere karşı yapılmış…
Ama 2inci harekâtta, sivillerden de çok ölenler olmuş…
Bizde geçerli olan bir söz var:
Ya Devlet başa, ya kuzgun leşe…
Meseleye bu açıdan bakarsak, olup, biteni daha kolay anlarız…
Eski yaraları kaşımanın kimseye faydası olmaz…
Cengiz ÖZAKINCI çok önemli bir hususa daha parmak bastı:
Bu güne kadar ki ayrılıkçı hareketi ve Kürt isyanlarının arkasında,
Hep dış güçlerin olduğunu, belgelerle ortaya koydu.
Sonra Dersim harekâtının sonrasındaki gelişmeler sonucunda;
Musul’daki haklarımızdan vaz geçmek zorunda kaldığımıza da işaret etti…
KÜRTLER, TÜRK’ÜN BİR KOLUDUR.
Bu sorunun cevabı;
Kürtleri ayrı bir Soydan sayıp,
İnsani değerler ve haklar açısından onların yanında olduğunu savunanlar,
Ya da siyası çıkar sağlama açısından sürekli bu konu üzerinde duranlar açısından,
Bu konudaki bilimsel araştırmalardan bahsetmek istiyorum.
Bu konunun anlaşılması;
Kendini başka bir soydanmış gibi sananların da aydınlatılması açısından, birlik ve beraberliğimizin sağlanması açısından da çok büyük bir önemi vardır…
                Ben bu konu da, Anayurt Gazetesi’nde Köşemde 21 makale yayınladım
Bu makalelere Anayurt Gazetesi’nin arşivine girerek ulaşabildiğiniz gibi,
Bu makaleleri benim web sitemden de okuyabilirsiniz.
Konunun başlığı; Türkiye’nin Etnik Kökeni
Bakınız, Soyadı Ensari, ya da Ensarioğlu olanların asıl kökeni neymiş?
Bunlar Ensari Türkmeni
Biliyorsunuz ki, örneğin;
AKP’nin Diyarbakır Milletvekili olan Galip ENSARİOĞLU,
PKK’nın savunucularından, ya da ayrılıkçı Kürt hareketinin yanında olanlardan biri…
Bu itibarla; Soyadı ENSARİ, ya da ENSARİOĞLU olanlar, bu konunun üzerinde mutlaka durmalı…
Şimdi sizlere ilginç bir anımı anlatmak istiyorum:
Bu konuyu merak eden okuyuculardan biri ile telefonda konuştum.
Bana şöyle dedi:
Ben 64 yaşında üniversite mezunu, matematik öğretmeni ve emekli birisiyim.
Siyasi görüş olarak MHP’liyim…
Sizin yazılarınızı kesip saklıyorum.
Bir süre önce, Ağrıdaki akrabalarıma telefon edip, sizin bu yazılarınızdan onları haberdar ettim ve dedim ki;
Bu yazıları okuyun ve ola ki;
Yanlış yollara sapmayın…
Demek ki bu vatandaşımız Kürt,
Ve yazılanlardan etkilenmiş…
Aslında bu gibi bilgileri;
Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü korumak ve kollamakla görevli olan Hükümetin;
Tüm iletişim imkânlarından yararlanarak, Halkımıza duyurması gerekirken,
Kendisi Türkiye’nin bölünüp parçalanması yönünde bir yol açıyor.
Tabiki onun öncelikli sorunu, oy koparabilmek…
Şimdi asık konuya giriyorum.
Kürtler;
Türk’ün yüksek rakımlı dağlarda ve karlık bölgelerde yaşayan ve genellikle hayvancılıkla uğraşan kısmı…
Bu gün bile Kürt vatandaşlarımızın yaşantısı genelde böyle.
Kürt ismini;
Oğuz Boylarının Başı; Oğuz Kağan koymuş.
Kürt ismi; karla kışla, soğukla eş anlamlıdır.
Bu gün Afganistan’da Herad nehri kenarında Timurlenk’in Kürt Neşin adını taşıyan bir kış evi vardır.
Aynı şekilde Oğuz Kağan’ın da Kürt Tag adlı yine bir kışlık kar evi vardır…
Şimdi bu bağlamda Güneydoğu bölgemizdeki duruma geliyorum.
1071 Malazgirt Muharebesinden öncede;
Anadolu’da ve Güneydoğu bölgemizde Türkler ve Kürtler vardı.
1071 Malazgirt Muharebesi ile Anadolu topraklarına, Doğudan Batıya doğru, büyük kitleler halinde Oğuz Boyundan Türkler giriş yaptılar.
Giriş yapan bu Türk Boylarından bir kısmı Güneydoğu bölgemizde kalıp yerleşti
Bu durum; zaten orada daha önce yaşayan Türk ve Kürtlerin, kız alıp vermeleri neticesinde daha da kaynaşmalarına vesile oldu…
1071’den sonra Güneydoğu bölgemizde;
17 Türk Beyliği ile;
Akkoyunlu ve Karakoyunlu adlarında 2 de Devlet kuruldu
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri İran kökenli olmalarına rağmen;
Aslında bunlarda Türk asıllı devletlerdir.
Sonuç itibarı ile şunu söylemek istiyorum:
Sanıldığı gibi bu gün;
Nüfus yoğunluğu Kürt değil,
Konuşulan hakim dilde Kürtçe değil…
Merak edip, Diyarbakır’a gittim ve yazdıklarımın doğru olduğunu orada da gördüm…
Bu gün ayrılıkçı Kürt hareketini savunanlar;
Muhtemelen % 1-2 kadardır.
Bunların bir kısmı vurguladığım üzere;
Aslını bilmeyen, ama özünde Türk olan Kürt vatandaşlarımız olsa bile;
Ayrılık yanlısı olanların bir kısmının Kürt değil de
Gizlenmiş Ermeniler olduğunu da söylemek mümkün…
Dolayısı ile
Ayrılıkçı Kürt hareketi ve PKK Terör Örgütünün;
Kürt vatandaşlarımızı temsil ettiklerini de söyleyemeyiz…
PKK ve PYD li Kürtlerle, Barzani’nin Peşmergelerinin büyük bir güç olmadıklarını;
Kobani’de IŞİD’le mücadelede hep beraber gördük…
Pe ki mevcut durum böyle iken;
Sanki başka bir çare yokmuş ta, analar ağlamasın gibi sloganlarla
Ve barışı sağlama gibi gerekçeler ile
PKK Yöneticileri ve onun Lideri Abdullah ÖCALAN ile yapılan pazarlıklara,
Verilen tavizlere ne demeli…
Ben öncelikle bu konuyu;
Tüm duyarlı ve aklı selim vatandaşlarımızın bilmelerini ve anlamalarını,
Özellikle de
Siyasi çıkar sağlamak amacı ile
Bölücülerle pazarlık yapanlara;
2015’de yapılacak Milletvekili seçimlerinde;
Bu gibilere oyları ile gerekli cevabı, umarım verirler…
Saygılarımla 4 Aralık 2015 Perşembe
                                         Makine Yüksek Mühendisi Ahmet YALVAÇ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder